SONS nyní realizuje projekt IROP

Publikováno 26.09.2022 10:52 Chlanda Luboš


logo EU a MMR

Název projektu: Podpora sociální služby pro zrakově postižené
reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016564

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a rozvoj terénních sociálních služeb v rámci 26 odboček Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., a to tak, aby kvalitně poskytovala stávající sociální služby pro maximální možný počet klientů.

Předpokládané výdaje projektu
12 519 534,35
Maximální výše dotace: 11 893 557,63 Kč

Realizace projektu: 2022 - 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního operačního programu v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.