Republiková rada mimořádně zasedala

Publikováno 02.06.2020 12:50 Volejník Rudolf


Zpráva z mimořádného zasedání Republikové rady SONS

 

Slovo „mimořádného“ v nadpisu této zprávy by vás nemělo překvapit – v posledních třech či čtyřech měsících je téměř všechno mimořádné, nové, neočekávané, nevídané, nevítané, překvapivé atd.

 

Poslední plánované zasedání Republikové rady SONS v tomto volebním období se odehrálo v pátek 6. března 2020. Když jsem připravoval zápis z onoho zasedání pro posouzení členů, připadalo mi, že byl vyhotoven v nějakém dávno zapomenutém století – nic, co bylo tak pečlivě naplánováno, neplatí, na celostátní shromáždění v květnu zapomeňme, vše je třeba odložit a jak to udělat s mandátem statutárních představitelů, který ve shodě s literou stanov končí 28. května?

 

Na tyhle i další otázky odpovídá v pořadí šestnácté (a první mimořádné) zasedání rady. Abychom nedráždili vira bosou nohou, sešli jsme se na čerstvém vzduchu v exteriéru Střediska výcviku vodicích psů SONS. Z 21 členů nás dorazilo 16 plus výkonná ředitelka a prezidentova sekretářka.

 

Stěžejním bodem programu bylo prodloužení mandátu prezidenta a viceprezidenta do konání odloženého X. celostátního shromáždění SONS. Prezident, ani já jsme nebyli při projednávání tohoto bodu přítomni v souladu s čl. XII. odst. 1) písm. i) platných stanov a zároveň abychom zajistili naprosto neregulovanou debatu o tomto zásadním rozhodnutí.

 

Rada o této záležitosti nerokovala dlouho a podle níže uvedeného usnesení, které jednomyslně přijala (my s prezidentem jsme nehlasovali), soudím, že byla diskuse bez ostrých hran.

 

Usnesení má dva body a zní takto:

  1. Republiková rada Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku v důsledku zásahu vyšší moci a v souladu s čl. XVI. Odst. 1) platných stanov prodlužuje mandát prezidenta SONS ČR, z. s. Václava Poláška a viceprezidenta SONS ČR, z. s. Rudolfa Volejníka od 28. května 2020 do 6. října 2020, data konání X. celostátního shromáždění SONS z. s.
  2. Václav Polášek a Rudolf Volejník tak i nadále v souladu s čl. XIV. odst. 6) platných stanov tvoří statutární orgán SONS ČR, z. s. a jejich jednání za SONS ČR, z. s., jakož i práva a povinnosti, se nadále řídí platnými právními předpisy ČR, stanovami SONS ČR, z. s. a dalšími vnitřními předpisy.

 

Když jsme tedy neponechali loď SONS bez kapitána a kormidelníka, mohli jsme se pustit do překopání organizace původně plánovaného třídenního celostátního shromáždění. Prezident připomněl, že příkazem doby se stalo všeobecné šetření v neziskovém sektoru, které se odrazí i na našich spolkových aktivitách. RR se usnesla, že celostátní shromáždění zkrátí ze tří na dva dny, ale místo konání jsme nezměnili – zůstáváme v Táboře (Praha, která ve sdělovacích prostředcích slibuje hory doly, se ve skutečnosti ukazuje jako ještě dražší než před krizí).

 

Ze zkrácení shromáždění plyne snížení příspěvku oblastní odbočky a celostátního klubu za delegáta a jeho průvodce na 1 000 korun; kandidáti do volených funkcí, kteří nejsou zároveň delegáty, zaplatí 1 600 korun.

Nyní nechť nastraží uši, či prsty nebo oči (podle toho, v jaké podobě Zoru čtou) členové SONS i jejich oblastní a klubové rady. Lhůta pro kandidování na prezidenta, viceprezidenta, člena Republikové rady a člena Republikové kontrolní komise se prodlužuje do 5. září 2020. Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby je připraveno uvítat a zaevidovat případné další uchazeče.

 

Posledním důležitým bodem programu byla zpráva prezidenta a výkonné ředitelky o spolkovém dění v průběhu koronavirové krize:

 

Byly přerušeny spolkové aktivity typu osobního setkávání; rovněž došlo k pozastavení sociálněaktivizačních služeb;

odborné sociální poradenství bylo poskytováno na dálku; byly dočasně uzavřeny prodejny tyflopomůcek (eshop fungoval); činnost přerušili i maséři. Rozvolňování a postupné obnovování činností a služeb se řídí příslušnými opatřeními vlády a orgánů veřejné moci za dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel. Několik zaměstnanců čerpá ošetřovné, další pracovali z domova. Prezident chválí většinu oblastních odboček za

aktivní a kreativní přístup. Ústředí i obecně prospěšné společnosti pomáhaly při zabezpečování ochranných prostředků tam, kde bylo třeba, mnohé OO to zvládaly samostatně. Výkonná ředitelka vyzvedla flexibilitu oblastních odboček, byla ráda za možnost rychlejšího a bližšího seznámení s kolegy po celé republice. K 18. 5. byl obnoven prakticky běžný chod v rámci povolených omezení.

 

Nepřijde-li v následujících měsících druhá, zničující vlna virové nákazy, bylo toto zasedání Republikové rady ve stávajícím volebním období opravdu poslední. Využiji této příležitosti k upoutávce na X. celostátní shromáždění, z něhož vzejde nové vedení SONS. s uspokojením mohu konstatovat, že SONS dnes netrpí před volbami rozhádaností typu „hlavně nevolte toho či onoho“. Všichni současní kandidáti na statutární představitele jsou platnými členy spolku a jsou hodni naší pozornosti. Sledujme spíše než jejich předsevzetí jejich počínání, spíše než jejich sliby jejich dosavadní skutky a podle toho se rozhodujme. V každém případě nehrozí, že by se SONS dostala po říjnové volbě do nesprávných rukou.

 

Rudolf Volejník