ROZMAZANÝ SVĚT

Publikováno 13.03.2016 18:45 Odbočka Olomouc


Obrázek
Výstavu zahájila předsedkyně pořádající nadace prof. Vejdovského Ing. Olga Sýkorová, která poděkovala vedení Vlastivědného muzea za umožnění výstavy. Dále mimo jiné řekla: „Výstavou chceme upozornit také na to, že včasnou diagnostikou lze předcházet závažným očním onemocněním. Fotografie budou také pomáhat. Z výtěžku některých fotografií bude podpořen nákup přístrojů na léčbu zraku a včasnou diagnostiku.“
Dále hovořil přednosta oční kliniky FN v Olomouci prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO o Přínosu a zásluhách Václava Vejdovského v lékařství a školství.
Prof. Jindřich Štreit, známý český fotograf, odborný garant výstavy, seznámil přítomné s tvůrci jednotlivých fotografií, mezi nimiž byla např. olomoucká fotografka Milena Valušková nebo pražský fotograf Jiří Mikulica. Několika fotografiemi přispěl i sám prof. Štreit.
Po několika úvodních proslovech a při poslechu houslí a violonccela si návštěvníci mohli fotografie podrobněji prohlédnout.
Zachycují život lidí s těžkým zrakovým postižením i nevidomých, zároveň ale nabízejí pohled na svět jejich očima. Můžete se podívat, jak vidí lidé
s trubicovým viděním, s degenerací sítnice, s dvojím viděním, s barvoslepostí, či s těžkou slabozrakostí.
Na vernisáži byli mimo jiné přítomni také žáci a absolventi Školy pro zrakově postižené, dříve v Litovli, nyní v Olomouci - Hejčíně, kterou prof. Vejdovský v roce 1954 založil a která nese po mnoho let jeho jméno.
Návštěvníci mohou výstavu shlédnout ve Vlastivědném muzeu v Olomouci do 24. dubna 2016. Poté poputuje na další místa v České republice. Kde se výstava aktuálně nachází,bude ke shlédnutí na stránkách nadace
www.inpv.cz/

Obrázky

makularni_degenerace_vada makularni_degenerace_vada
katarakta_vada.jpg katarakta_vada.jpg
katarakta.jpg katarakta.jpg
diplopie_vada.jpg diplopie_vada.jpg
diplopie.jpg diplopie.jpg
makularni_degenerace makularni_degenerace