Projekt Sami za sebe vykročíme ze tmy - Zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením na regionálních pracovištích


ROK 2019

Od začátku roku 2019 je opět za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška realizován následný projekt Sami za sebe vykročíme ze tmy III, který navazuje na projekt z let 2016 - 2018.

Cílem realizace projektu je udržení 6 pracovišť (Orlová, Strakonice, Jičín, Ústí nad Labem, Most a Liberec) a na nich zřízených 8 pracovních míst a zároveň vytvoření jednoho nového pracoviště v Berouně a zaměstnání zrakově postiženého pracovníka na tomto pracovišti.        

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška tak „adoptoval“ na další období zrakově postižené zaměstnance a přispěl na realizaci jejich pracovního uplatnění a na náklady s tím spojené.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2018

Od začátku roku 2018 je opět za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška realizován následný projekt Sami za sebe vykročíme ze tmy III, který navazuje na projekt z let 2016 a 2017.

Cílem realizace projektu je udržení 6 pracovišť (Orlová, Strakonice, Jičín, Ústí nad Labem, Most a Liberec) a na nich zřízených 8 pracovních míst.        

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška tak „adoptoval“ na další období zaměstnance na nově zřízeních pracovních místech a přispívá na realizaci jejich pracovního uplatnění a na náklady s tím spojené.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2017

Od začátku roku 2017 je opět za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška realizován následný projekt Sami za sebe vykročíme ze tmy II, který navazuje na projekt z roku 2016.

Cílem realizace projektu je udržení 2 pracovišť (Orlová, Strakonice) a na nich zřízených 4 pracovních míst z roku 2016 a rozšíření počtu podpořených pracovišť na 6 (4 nová jsou Jičín, Ústí nad Labem, Most a Liberec) a na nich zřízení 5 pracovních míst.             

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška tak „adoptoval“ další zaměstnance na nově zřízeních pracovních místech a přispívá na realizaci jejich pracovního uplatnění a na náklady s tím spojené.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2016

Od 1.2.2016 do konce roku 2016 je za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška realizován projekt na vytvoření 2 nových kontaktních pracovišť SONS ČR a v souvislosti s tím vytvoření 4 nových pracovních míst pro osoby s těžkým zrakovým postižením ve Strakonicích a Orlové.

Tato nová pracoviště budou jednak kontaktním místem pro poskytování základních informací nejen osobám s těžkým zrakovým postižením, ale také jejich blízkým a široké veřejnosti, a jednak budou zajišťovat podporu spolkových činností v oblasti, tj. pracovníci budou organiziovat klubové a spolkové akce - shromáždění, výlety, kulturní a sportovní aktivity apod.

Tento projekt má zajistit po dobu svého trvání, tedy od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016, prostředky na zřízení pracovních míst (náklady na rekonstrukci prostor, podíl na nájemném) a příspěvek na mzdu zaměstnanců v Orlové a ve Strakonicích. Na příspěvek na mzdu v dalších letech, tj. od roku 2017 dále, budeme žádat samostatně v následujících letech.
Nadační fond Českého rozhlasu Světluška tak „adoptoval“ zaměstnance na nově zřízeních pracovních místech a přispívá na realizaci jejich pracovního uplatnění a na náklady s tím spojené.  

                                                 

 logo Nadační fond Českého rozhlasu                           logo Světluška                                                                                                                                    

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze Sbírky Světluška.