Program činnosti OO SONS Hradec Králové na 4. čtvrtletí 2016

Publikováno 30.09.2016 10:07 Odbočka Hradec Králové


Program naší činnosti na 4. čtvrtletí 2016:

 

Kromě akcí pořádaných ve spolupráci s TyfloCentrem Hradec Králové – informace o nich najdete v informačním zpravodaji Střípek nebo na

www.tyflocentrum-hk.cz

se můžete zúčastnit těchto odbočkových akcí

 

Klubová posezení

se konají každou druhou středu v klubovně TyfloCentra Hradec Králové od 13 do 15 hod,

TAto posezení jsou zaměřená na nejrůznější témata.

Přijďte se dovědět:

  • o novinkách z činnosti SONS ČR, z. s.,
  • o novinkách v právní oblasti týkající se života se zrakovým postižením,
  • o nových kompenzačních pomůckách,
  • prostě o všem týkajícím se života se zrakovým postižením.
  • Nebo si prostě jen tak posedět u kávy či čaje, pobavit se se svými známými nebo navázat nová přátelství.

 

Klub komentovaných filmů

Každá druhá tato středa, jednou za 4 týdny, je věnována komentovaným pořadům, kde se kromě výměny zkušeností v oblasti poslechu komentovaných pořadů v TV dovíte i o dalších možnostech, jak se ke komentovaným pořadům dostat.

Nebudou chybět ani rady, jaké technické zařízení či programy pro přístup ke komentovaným pořadům potřebujeme.

V rámci tohoto klubového posezení je možná i projekce komentovaného filmu či pořadu, dle vašeho zájmu.

 

Termíny klubových posezení

5. října, 2. listopadu a 14. prosince.

 

Klub komentovaného filmu

19. října, a 16. listopadu

 

Oblastní shromáždění OO SONS Hradec Králové

Pozor změna termínu, oproti informaci uvedené v informačním zpravodaji Střípek

proběhne 30. listopadu od 13 do 15 hod v Knihovně města Hradce Králové.

Program tohoto oblastního shromáždění bude následující:

  1. Zahájení.
  2. S novinkami a s nabídkou sortimentu pražské prodejny Tyflopomůcek SONS nás seznámí pracovnice prodejny. Pomůcky si pak můžete zakoupit přímo na místě, zájemci o konkrétní pomůcku kontaktujte Ing. Karla Hrubeše.
  3. Informace o novinkách v SONS ČR, z. s., podá předseda OO SONS Hradec Králové Ing. Karel Hrubeš.
  4. Informace o akcích TyfloCentra Hradec Králové, o. p. s., podá ředitelka Mgr. Dagmar Balcarová.
  5. Různé.

 

Na vaši návštěvu se těší

Ing. Karel Hrubeš, předseda OO SONS Hradec Králové