Přístupné památky


Obrázek

 

Přístupné památky (aktualizace září 2018)  

Seznam přístupných památek a technických zajímavostí pro osoby se sníženou schopnstí orientace, tj. nevidomé a slabozraké na území České republiky.

Seznam je tvořen na základě osobního kontaktu se správci, majiteli, na základě zkušenosti a ověřován na místě včetně konkrétních kontaků a aktuálních dat.


 

Pasport památkových objektů

 

KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA OLOMOUC
Komentovaná prohlídka s hmatovými exponáty (reliéfní kniha v Braillově písmu a zvětšeném černotisku, model chrámu a půdorysu, dřevořezby na bocích lavic).


RADNICE OLOMOUC – HISTORICKÁ BUDOVA
Komentované prohlídky s haptickým 3D modelem budovy a knihou – černotisk, Braillovo písmo, reliéfní obrázky, případně možno zapůjčit i audioprůvodce. Na náměstí v okolí radnice je ještě možno si i hapticky prohlédnout trojrozměrný bronzový model města a v letním období zvířecími motivy ozdobené pítko.


VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC
Hlavní budova – Lektorované programy a výtvarné dílny, audiovizuální prvky: muzejní louka (lehnout + poslech hlasu a video letících ptáků), jezevčí nora (prolézt) – pro všechny generace, hlasy ptáků a živočichů, plastické obtisky stop zvířat, vzorky zvířecí srsti a obilovin v šuplíčcích, trilobiti a minerály.
Vedlejší expozice v budově na ul. Denisova 30 – Příběh kamene: expozice geologie, archeologie a lapidária (haptická prohlídka s popisky v Braillově písmu – kameny, kamenné sochy a reliéfy, keltský menoxyl – ručně dlabaná loď z mladší doby železné.


ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
Komentované prohlídky pro objednané skupiny, doprovodné programy, interaktivní nabídky. hlasový průvodce pro chytré mobilní telefony, tablety a podobná zařízení (možnost zapůjčení v muzejní prodejně).  Možnost využít prostor též pro tvořivé aktivity návštěvníků, pro nevidomé pouze s doprovodem.


ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC
Speciálně vyškolený průvodce, haptické předměty během komentované prohlídky (růženec, sošky, dřevořezby na nábytku a v knihovně, kožešiny, reliéfní obrázek průčelí paláce atd.). K dispozici průvodce v Braillově písmu a zvětšeném černotisku, doplněný reliéfními obrázky, dostupný u průvodce během prohlídky.


STÁTNÍ ZÁMEK VELKÉ LOSINY
Prohlídka zámku s průvodcem, nádvoří a park volně. Procházka parkem s naučnou stezkou – stromy (osahat kůru, listy), sochy: Herkules a Pitón roztrhán lvy, zámecká cukrárna. 3D model umístěn ve vstupní hale, promítací místnost.


MUZEUM KOMENSKÉHO PŘEROV
Komentovaná interaktivní prohlídka, k dispozici předměty k haptické prohlídce u průvodce. Expozice: Archeologie Přerovska – u průvodce k haptické prohlídce zub a kost z mamuta, středověký vrták,  Školní třída ze 17. století, Školní třída a kabinet měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska – Školní třída z doby první republiky – Školní třída z 50. let 20. století – Památník Jana Amose Komenského – Národopis na Hané a Záhoří – Entomologie – Mineralogie – Tajemství tónu zvonů – Vyhlídková věž, věžní zvony možno hapticky prohlédnout.  3D model umístěn v pokladně Muzea. Dokument v Braillově písmu na vyžádání u pracovnice pokladny.


Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce
Komentované prohlídky, haptické předměty u průvodce během prohlídky. Dřevěný haptický model vlevo od vstupu do baziliky – volně přístupný s popisem v Braillově písmu.


STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
Komentované i interaktivní prohlídky s haptickou prohlídkou exponátů zejména v zámecké kuchyni (hapticky vybavení kuchyně včetně zásob - divočák, zajíc, bažant, obilí, hrách, dobové nádobí) i v ostatních prostorách zámku /dle domluvy prohlídka doplněná ochutnávkou dobových jídel-zpoplatněno/, 5 ks modelů mapujících stavební proměny zámku v průběhu staletí s popisky v Braillově písmu. Na nádvoří kostelní zvon (zvon z kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu z roku 1590). Možnost prozkoumat zámek od sklepa po půdu. Okolo zámku je park, kde je možné si odpočinout.


HISTORICKÁ BUDOVA RADNICE A RADNIČNÍ VĚŽ V PROSTĚJOVĚ
Historická budova radnice – prohlídky s průvodcem v provozní době magistrátu /budova je plně funkční pro potřeby magistrátu města/ – prohlídka interiéru obřadní síně a dalších prostor, historie radnice, kraje i města. Radniční věž s vyhlídkou z ochozu, hodiny – prohlídka s průvodcem. Historie, stavba, zajímavosti. 


MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Hlavní budova, Na poříčí 52/1554: Haptická výstava – Slabikář návštěvníka památek – románský, gotický sloh (Modely půdorysů a trojrozměrné modely celých staveb, jedná se o modely kostelů, které dosud existují nebo v minulosti existovaly a ideální model gotické katedrály s popisky v černotisku a bodovém písmu). Dětská herna – Vítejte ve středověkém domě s haptickými pomůckami - Interiér pražského středověkého domu    Město: Dětská (činnostní) herna – Po stopách Karla IV. – 5 stanovišť audio a haptika: tržiště, krejčovská dílna, kuchyně, trůnní sál, stavebnice. Audio – 5 sluchátek s nahrávkami (délka 1,5 min), v prvním patře – stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město (audiovizuální program – vhodné i pro N/S).


Národní divadlo Praha
Skupinová prohlídka s průvodcem interiérem divadla od základních kamenů až po otevřenou terasu (dle individuálních, časových a fyzických možností. (na terasu celkem 130 schodů). Délka prohlídky 60 min. K haptické prohlídce busty v prostorách divadla (některé i s popisky v Braillově písmu), reliéfně zdobený interiér hlediště a v suterénu základní kameny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Hejčová, 2018

 

Přístupné Památky a zajímavosti-Olomoucka - soubor doc

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.