Poděkování Pardubickému kraji

Publikováno 22.12.2020 13:08 Šváb Radek


Obrázek

Děkujeme za oblastní odbočku SONS ČR, z.s. Česká Třebová Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu

„Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti sociálně aktivizačních služeb a odborného sociálního poradenství “

V roce 2020, byl projekt podpořen v rámci víceletého financování takto:

Odborné sociální poradenství částkou 35 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 37 000 Kč.

 

Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro zrakově postižené spoluobčany v oblasti Ústí nad Orlicí a Svitav.