Poděkování Pardubickému kraji

Publikováno 13.12.2019 14:46 Šváb Radek


Obrázek

Pracoviště SONS ČR z.s. Česká Třebová děkuje Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu „Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti sociálně aktivizačních služeb a odborného sociálního poradenství “

V roce 2019, byl projekt podpořen v rámci víceletého financování takto:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 37 000 Kč.

Odborné sociální poradenství částkou 35 000 Kč

Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro zrakově postižené spoluobčany v oblasti Ústí nad Orlicí a Svitav.