Poděkování Pardubickému kraji

Publikováno 20.11.2018 11:05 Šváb Radek


Obrázek

Oblastní odbočka SONS ČR z.s. Česká Třebová děkuje Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu

„Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti SAS a OSP“

 

 

 

 

 

V roce 2018, byl projekt podpořen takto:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 27 000 Kč.

Odborné sociální poradenství částkou 29 000 Kč

Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro zrakově postižené spoluobčany

v oblasti Ústí nad Orlicí a Svitav.