Poděkování Pardubickému kraji

Publikováno 23.10.2017 11:13 Šváb Radek


Obrázek

Oblastní odbočka SONS ČR, z. s., Česká Třebová děkuje Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu „Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti SAS a OSP“

 V roce 2017 byl projekt podpořen takto:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 32 000 Kč.

Odborné sociální poradenství částkou 26 000 Kč.

Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro zrakově postižené spoluobčany v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy.