Osvětová akce pro veřejnost -

Publikováno 12.08.2022 10:41 Odbočka Třinec


Obrázek

Osvětová akce s názvem "Jak to vidí nevidomí" každoročně probíhá v rámci dne Medvěda v zážitkovém centrum URSUS v Dolní Lomné. Osvětová akce spočívá v tom, aby si široká veřejnost mohla vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké, seznámí se s braillovým písmem a časopisy ZORA, vyzkouší si společenské hry pro nevidomé a plní různé úkoly s klapkami na očích. 


Obrázky