Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby


Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby

SONS ČR

 

Kontaktní údaje:

 • Radka Lienertová, DiS. – vedoucí oddělení

  mob: 775 438 194

  e-mail: lienertova@sons.cz

 • Bc. Lucie Šrámková - organizační pracovnice

          tel: 221 462 457, mob: 775 438 202

          e-mail: sramkova@sons.cz 

 • Jaroslav Rusnák – administrátor a správce majetku

  tel: 221 462 489, mob: 775 438 208

  e-mail: rusnak@sons.cz

 • Mgr. Věra Macháčková – chráněná pracovní místa + dobrovolnický program

  tel: 221 462 438, mob: 777 498 722

  e-mail: machackova@sons.cz

 

Činnost oddělení:

 • Zajišťování komunikace v rámci OO SONS ČR

 • Zajišťování administrativy v rámci OO SONS ČR

 • Metodické vedení OO SONS ČR

 • Koordinace činností mezi OO SONS ČR

 • Příprava a řízení vzdělávacích programů

 • Řízení oblastních pracovišť s pracovníky v zaměstnaneckém vztahu

 • Vedení a správa patřičné dokumentace

 • Zřizování a vymezování chráněných pracovních míst
 • Zajišťování činnosti spojené s problematikou dobrovolnického programu