Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby


Oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby

SONS ČR

 

Personální obsazení:

 • Jan Pakoš – vedoucí oddělení

  tel: 221 462 466, mob: 775 722 434

  e-mail: pakos@sons.cz

 • Renata Poláčková – administrativní pracovnice

  tel: 221 462 465, mob:777 722 781

  e-mail: polackova@sons.cz

 • Jaroslav Rusnák – administrátor a správce majetku

  tel: 221 462 489, mob: 775 438 208

  e-mail: rusnak@sons.cz

 • Mgr. Věra Macháčková – chráněná pracovní místa + dobrovolnický program

  tel: 221 462 465, mob: 777 498 722

  e-mail: machackova@sons.cz

 

Činnost oddělení:

 • Zajišťování komunikace v rámci OO SONS ČR

 • Zajišťování administrativy v rámci OO SONS ČR

 • Metodické vedení OO SONS ČR

 • Koordinace činností mezi OO SONS ČR

 • Příprava a řízení vzdělávacích programů

 • Řízení oblastních pracovišť s pracovníky v zaměstnaneckém vztahu

 • Vedení a správa patřičné dokumentace

 • Zřizování a vymezování chráněných pracovních míst
 • Zajišťování činnosti spojené s problematikou dobrovolnického programu