Obnovení činnosti Oblastních odboček SONS v Brně

Publikováno 25.05.2020 10:05 Odbocka Brno


Od pondělí 1. 6. obnovujeme v odbočkách Brno střed a brno sever úřední hodiny v obvyklých časech.
Prosíme vás ale, abyste nechodili ve větších skupinách, nejlépe po jednom nebo dvou – jste-li s průvodcem.
V prostorách budovy se pohybujte s rouškou.
Protože v sociálních službách platí postupné rozvolnění činností podle věku klientů, nebudeme prozatím pořádat akce v budově na Chaloupkově 3, ale zaměříme se na vycházky a další aktivity mimo budovu. Zároveň vás prosíme, abyste se na všechny akce hlásili předem, kdyby bylo nutné počet lidí nějak omezovat.