Nabídka pomoci nevidomým či slabozrakým uprchlíkům z Ukrajiny

Publikováno 08.03.2022 16:03 Šváb Radek


Nabídka pomoci nevidomým či slabozrakým uprchlíkům z Ukrajiny

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nabízí pomoc ukrajinským uprchlíkům, a to v následujících oblastech:

  • Jsme schopni nabídnout přechodně ubytování několika nevidomým či slabozrakým lidem v pobytovém rekvalifikačním a rehabilitačním středisku pro nevidomé na Dědině v Praze 6, eventuálně v prostorech nabídnutých našimi členy.
  • Můžeme zapůjčit některé kompenzační pomůcky (bílá hůl, vysílač VPN, diktafon apod.).
  • Jsme připraveni zajistit doprovod a pomoc při vyřizování osobních záležitostí.
  • Veškerou tuto pomoc můžeme poskytnout s odbornou znalostí specifických potřeb nevidomých či slabozrakých lidí.
  • Můžeme poskytnout odborné sociální poradenství zaměřené na osoby s těžkým zrakovým postižením.

Kontaktní osobou pro zprostředkování nabízené pomoci je výkonná ředitelka Veronika Pokorná, pokorna@sons.cz, telefon: 221 462 463.