Memorandum o spolupráci podepsáno

Publikováno 23.02.2016 07:54 Volejník Rudolf


Obrázek

Mezinárodní dobročinná organizace Lions-Club International se již téměř sto let aktivně podílí na společenském povznesení nevidomých a slabozrakých lidí v mnoha zemích světa. SONS dosud spolupracovala na konkrétních akcích místního významu s některými odbočkami Lions clubu v českých a moravských městech. V současné době díky vítané iniciativě vedení distriktu 122 pro Českou a Slovenskou republiku je tato spolupráce povýšena i na celostátní, ba mezistátní úroveň.
Úřadující guvernér distriktu 122 JUDr. František Kočka a prezident SONS Mgr. Václav Polášek se dohodli na uzavření Memoranda o spolupráci, které bylo slavnostně podepsáno dne 20. února 2016 u příležitosti zasedání kabinetu distriktu.
Text memoranda se odvíjí jednak ze společných rysů poslání SONS a Lions Clubu a jednak z již uskutečněných celostátních aktivit. Jako příklady uveďme peněžitý dar Lions-Clubu na podporu materiálního zabezpečení celonárodní sbírky SONS Bílá pastelka 2015 ve výši 70 000 korun nebo účast vrcholných představitelů Clubu na slavnostních akcích se sbírkou spojených. Viceprezident SONS Rudolf Volejník považuje za pozitivní rys memoranda skutečnost, že se nejedná o ryze dobročinný akt vůči pasivní, závislé skupině občanů ze strany Lions-clubu, nýbrž o partnerský, rovnoprávný vztah, ve kterém obě strany přispívají ke společnému dobru.