Kde domov můj – pomoc lidem bez domova

Publikováno 18.04.2022 19:23 Odbočka Jičín


Obrázek

Kde domov můj – pomoc lidem bez domova

     První středeční březnovou schůzku jsme věnovali osvětě v oblasti pomoci lidem v těžké životní situaci. Ze sociálních služeb města Jičína k nám přišel pan Tomáš Bryscejn pohovořit o pomoci lidem bez domova ve městě Jičíně.
     Sociální služby města Jičína nabízí lidem bez domova noclehárnu pro krátkodobé užití a azylový dům pro matky bez domova.
     Noclehárnu užívají krátkodobě za přísných podmínek a pravidel v době nepříznivého ročního období a potřeby bezpečí.
     Mnoho lidí žije v omylu, že na ulici končí především uživatelé drog a alkoholici. Drogy a alkohol jsou spíše součástí následku života na ulici. Lidé se ocitají na ulici především z nečekaných událostí jako je např. rozvod, neléčené psychické stavy, ztráta rodiny. Velkou skupinu tvoří mladí lidé z dětských domovů. Tito lidé po dovršení osmnácti let opouštějí dětský domov a vrací se do místa trvalého bydliště, cizího prostředí bez přátel a blízké osoby.
    Pobyt v azylovém domě pro matky bez domova je omezen na jeden rok. Po roce azylový dům musí opustit. Sociální služby pomáhají matkám udržovat kontakt s dětmi a najít vhodné cenově dostupné bydlení.
     Děkujeme panu Bryscejnovi za osvětu a zajímavé povídání.


Obrázky