Evropská literární soutěž po desáté

Publikováno 14.03.2016 08:05 Volejník Rudolf


Desátý ročník Světové literární soutěže ONKYO 2016 je vyhlášen! Zbývá jen sednout a napsat něco hezkého - a taky trochu originálního - o našem životě s tečkami Braillova písma, které nám otevírají svět zábavy, poučení, vzdělání i obživy.

Kancelář Evropské unie nevidomých začátkem března 2016 oznámila, že zorganizuje evropskou sekci desátého jubilejního ročníku světové literární soutěže, štědře dotované japonskou společností Onkyo a novinami Braille Mainichi.

Česká účast v této prestižní soutěži si vysloužila skvělou pověst: hned v prvním ročníku bohatě obsazené soutěže získala Cenu za znamenitost česká účastnice Jarmila Hochsteigerová; o dva roky později zopakovala stejný úspěch Linda Ambrožová a Eva Reinwaldová si odnesla Čestné uznání poroty Evropské unie nevidomých.
V ostatních letech jsme se na čelná místa neprobojovali, třebaže si vzpomínám na velmi zdařilé příspěvky – např. paní profesorky Naděždy Doksanské nebo pana profesora Jana Budína; ale porota bývá neúprosná a hra je hra!

Než vyzvu případné zájemce k účasti v letošní soutěži, zopakujeme si ve stručnosti pravidla:
1)    Letos můžete psát na níže uvedená témata: Braillovo písmo ve věku informačních a komunikačních technologií; brailská gramotnost v každém věku; Braillovo písmo v rodině; Jak jsem díky Braillovu písmu mohl(a) svobodně volit; jak zvýšit brailskou gramotnost; zábavné historky spojené s Braillovým písmem; budoucnost Braillova písma; výhody a nevýhody Braillova písma v porovnání s černotiskem. Témata můžete zpracovat jako vyprávění, báseň, rozhovor, úvahu apod.
2)    Účast není omezena ani věkem, ani zrakovou vadou – své příspěvky tedy mohou předložit jak vidomé, tak nevidomé osoby.
3)    Uchazeč se může účastnit soutěže opakovaně – tedy ti, kdo psali v minulých letech, se mohou se svým novým literárním výtvorem ozvat znovu.
4)    Osobám, které se literární prací živí (ať jako vedlejší či hlavní činností) je účast zapovězena.
5)    Příspěvky se předkládají výhradně v elektronické podobě.
6)    Uchazeč smí podat pouze jeden příspěvek.
7)    Stejné příspěvky nelze podávat opakovaně, to znamená, že příspěvek podaný v roce 2015 (ať oceněný nebo neoceněný) letos podat nelze.
8)    Příspěvky pište v češtině nebo v angličtině.
9)    Příspěvky nesmějí přesáhnout jeden tisíc slov s povolenou obousměrnou odchylkou 10%.
10)    Záhlaví příspěvku musí obsahovat následující údaje:
a.    jméno a příjmení autora,
b.    pohlaví,
c.    věk,
d.    název státu původu příspěvku,
e.    název řádného člena Evropské unie nevidomých (v našem případě „SONS“),
f.    počet slov příspěvku v češtině.
11)    Soutěž proběhne ve dvou kolech:
a.    Národní kolo – pro které jmenuje prezident SONS národní porotu. Tato porota vybere z podaných českých příspěvků pět nejlepších a zašle je do evropského kola.
b.    Evropské kolo – porota jmenovaná řídícím výborem Evropské unie nevidomých rozhodne o celkovém pořadí soutěžících a udělí ceny.
12)    Rozhodnutí obou porot jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.
13)    Účastí v soutěži se uchazeč zříká všech práv souvisejících s autorstvím ve prospěch Evropské unie nevidomých a svoluje k použití jeho jména, fotografie a textu příspěvku k účelům propagace, podpůrných aktivit apod.
14)    Vítězové evropského kola jsou povinni Evropské unii nevidomých poskytnout své fotografie a svolení k jejich reprodukci, úpravě, uzpůsobení a zveřejnění v jakémkoli sdělovacím prostředku včetně internetu a tisku.
15)    Příspěvky zasílejte do 25. května na adresu onkyo@sons.cz.
16)    Ceny:
a.    první cena = 2 tisíce amerických dolarů;
b.    ceny za znamenitost:
i.    mládež (do 25 let) = tisíc amerických dolarů;
ii.    dospělí (nad 25 let) = tisíc amerických dolarů;
c.    ceny za kvalitu:
i.    mládež (2 ceny po pěti stech amerických dolarů);
ii.    dospělí (dvě ceny po pěti stech amerických dolarů).
17)    Mezinárodní porota vybere vítězné příspěvky do 1. září 2é16.
18)    Evropská unie nevidomých vyhlásí vítěze k 15. září 2016.

Vy všichni, kdo chcete světu něco sdělit, dejte se do psaní. Je na čase, abychom v přátelsky laděném mezinárodním klání znovu zazářili!

Rudolf Volejník