Důležité informace č. 11/2021

Publikováno 02.03.2021 13:37 Odbočka Olomouc


Obrázek

# 1. SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé!

Dnešním dnem vstupuje v platnost celá řada dalších přísných opatření s cílem zamezit dalšímu šíření coronaviru v naší populaci.

Níže najdete stručné shrnutí, v příloze pak podrobněji k omezení pohybu obyvatel.

Nepřehlédněte nabídku z Dobrovolnického centra Univerzity Palackého.

Opět přidáváme něco pro odlehčení, abyste odpoutali své myšlenky od tíživé situace.

Tak hlavu vzhůru! Věřme v lepší časy!

                                                  Vaši pracovníci oblastní odbočky SONS Olomouc

 

*****************

# 2. OPATŘENÍ VLÁDY V RÁMCI NOVĚ VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU

Roušky a respirátory

 • Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě. 
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě

 

Školy, školky, dětské skupiny

 • Od pondělí 1. března se zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známá jako jesle.

 

Obchody a služby

 • Výjimky pro obchody a služby budou zredukovány zhruba na polovinu.
 • Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody
  s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku. 
 • Dále budou v provozu například taxislužby, květinářství, myčky aut bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží. 
 • Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem. 
 • U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

 

Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze

 • Opustit bydliště za jiným účelem, než je cesta do práce, tedy například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.  
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

 

Omezení pohybu mezi okresy

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. 
 • Při cestách do zaměstnání mimo okres s trvalým bydlištěm je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je

pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 

 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí vyplněný formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.). 
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
 • Okres Brno město a Brno venkov budou pro účely těchto opatření považovány za jeden okres.
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno
  z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu. 
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít
  s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. 
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením. 
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje. 
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/

 

Otázky a odpovědi týkající se omezení pohybu obyvatel ve formátu

docx: Omezení pohybu obyvatel-Otázky-a-odpovědi

pdf: Omezení pohybu obyvatel-Otázky-a-odpovědi

 

****************

# 3. OČKOVÁNÍ OBČANŮ 70 PLUS

Novinky v očkování proti koronaviru od 1. března 2021

 • Nová prioritní skupina 70+ (registrace od 1. 3. 2021)
  • Očkování zaměstnanců ve školství (registrace od 27. 2. 2021)

Způsob registrace (crs.mzcr.cz, nebo registrace.mzcr.cz) a očkování bude probíhat jako doposud na očkovacích místech (které si při registraci zvolíte). Nerozhoduje čas registrace, ale věk. Změny i novou  registraci na očkování je možné provést i na informační lince 1221, která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

 • Očkování praktickými lékaři, kteří projevili zájem o očkování ve svých ordinacích. Přesná síť bude stanovena ve spolupráci s krajským koordinátorem očkování.
 • Praktický lékař uvidí, kdo z jeho pacientů byl již očkován, či je registrován
 • Aktivně obvolá své pacienty z prioritní skupiny 80+, kteří se sami ještě nepřihlásili
 • Dále očkuje pacienty imobilní (70+ a 80+)
 • Případně může očkovat i mladší, vážně nemocné chronické pacienty, kteří mají
  srovnatelné riziko velmi těžkého průběhu COVID-19
 • Budou zajištěny přímé dodávky vakcíny AstraZeneca. Do budoucna i další vakcíny.

 

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2021/02/V%C3%BDvoj-vakcinace-proti-onemnocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-v-%C4%8CR.pdf

 

****************

 

# 4. NABÍDKA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA UNIVERZITY PALACKÉHO

Opět jsme obdrželi od Dobrovolnického centra UP nabídku pomoci studentů/dobrovolníků. Vloni nám opravdu velmi vydatně pomohli při distribuci zdravotnických prostředků – roušek a dezinfekce.

Pokud někdo z vás, našich členů a klientů potřebuje doprovod k lékaři, na úřad
a za dalšími nezbytnými záležitostmi, dejte  prosím co nejdříve vědět na kontakt:

priborsky@sons.cz, telefon 778 412 710.

Konkrétní doprovod nebo zajištění nákupu zprostředkujeme.

 

****************

 

# 5. DALŠÍ PŘÍBĚH OD PANA VILÍMKA

 

V příloze zasíláme další příběh načtený i vám již dobře známým a příjemným hlasem pana Zdeňka Vilímka. Příběh má název „Veselý tulák“.

Příjemný poslech!

 

****************

 

# 6. ZASE NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVY 

Palindromy

Palindrom je slovo, které se čte stejně zepředu i pozpátku.

Například: oko, krk, nejen.

Účastníci nedávného online Pamatováčku dostali za úkol najít takových slov víc. Zkusíte to i vy?

 

Odpovědi prosím pište a volejte Klárce Hájkové, 773 793 042, hajkova@sons.cz

Hodně úspěchů!

 

***

 

Existují dokonce i věty, které se čtou stejně zepředu i pozpátku.

Známá je věta:   

 • Kobyla má malý bok.

S vymýšlením takových vět vás už trápit nebudeme, ale pro pobavení jich zde několik předkládáme:

 • A dál vidí lítat netopýry potentát i lid i vláda.
 • Fešná paní volá: má málo vína pan šéf?
 • Kuna nese nanuk.
 • Na pět šídel hledí Štěpán.
 • Nevypusť supy ven.

 

 

 • Sabina hrává na varhany bas.
 • Šenkýřko, křikneš?
 • U dubu budu mít rád dar, tím u dubu budu.
 • Žáku, oko ukaž!
 • Do chladu si masa mísu dal Chod.

 

****************

 

# 7. VTIPY NA AKTUÁLNÍ TÉMA

 

* Nejprve mi hospodu zakazovala maminka, později manželka, teď i ten PES.

 

* Ministr Havlíček přinesl na vládu kompromisní návrh: „Obchody od zítra můžeme otevřít -  ale nesmí do nich lidi“.

 

* Mé tělo už absorbovalo tolik mýdla a dezinfekce, že při čůrání zároveň čistím toaletu.