DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 8

Publikováno 26.03.2020 14:51 Odbočka Olomouc


Obrázek
  1. NAŠE OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ:

Dostali jsme se do fáze, kdy všem, kteří potřebovali roušky a dezinfekci jsme tyto zdravotnické potřeby během minulého a tohoto týdne doručili. Jednak sami, ale hlavně díky ochotným dobrovolníkům z řad studentů nebo pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci.

Byly to slečny a mladé paní Lenka, Eliška a Kristýna a mladí muži Tomáš, Radim a Jan.

Naše poděkování směřujeme ještě jednou k pracovníkům a hercům Divadla Tramtarie, které bylo prvním dodavatelem roušek, hned poté pro nás začala šít naše dlouholetá dobrovolnice paní Zuzka Valihrachová, která k dnešnímu dni pro naše členy našila neuvěřitelných 100 kusů.

Dalšími výrobci roušek byla členka Oblastní rady naší odbočky Táňa Grolichová a naši věrní přátelé bratři kapucíni.

Myslel na nás i Krajský úřad, který pro všechny odbočky v našem kraji dodal na 280 roušek na jedno použití.

Dezinfekci jsme vám mohli dodat díky vedoucímu Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého prof. RNDr. Janu Hlaváčovi, Ph.D., který pro naše členy věnoval 10 l dezinfekčního prostředku.

Jeho odvoz zajistil jeden ze studentů tohoto oboru Tomáš. V neposlední řadě velké poděkování patří Mgr. Bronislavě Paučkové, která nám také bezplatně zajistila 50 plastových lahviček s rozprašovačem.

Doba je pro nás všechny náročná, ale i nyní se ukázalo, že právě krizová situace lidi stmeluje a že se najde spousta ochotných lidí, kteří chtějí pomoci lidem, kteří tuto pomoc potřebují.

Takže ještě jednou – vy všichni, kteří jste nám jakýmkoliv způsobem pomohli a věnovali nám svůj čas, někdy i prostředky, přijměte náš upřímný a velikánský dík!

 

  1. ZDRAVÍME NAŠE ČLENY DO UZAVŘENÉ OBLASTI:

V Litovli a Uničově a dalších okolních obcích, které jsou v současné době v přísné karanténě, máme celou řadu našich zrakově postižených členů. S většinou z nich jsme již telefonicky hovořili, někteří nám píší e-mailem.

Musíme je pochválit, uzavření obcí zvládají statečně a pochvalují si starost pracovníků městských a obecních úřadů. Hygienická a další opatření jsou v této oblasti daleko přísnější než mimo ni, přesto je snášejí trpělivě a bez reptání.

Tak vám přejeme, ať ta přísná opatření dobře zvládnete a vůbec život v krizových podmínkách. My všichni na vás myslíme!

A ještě jedna informace:

Český rozhlas Olomouc vysílá každý den po 11. hodině speciální rozhlasový servis pro obyvatele uzavřených oblastí.

Zde odpovědní činitelé poskytují aktuální informace pro občany města a obcí, odpovídají na jejich telefonické nebo e-mailové dotazy. Nalaďte si frekvenci 106,8 MHz.

 

  1. ROUŠKY A DEZINFEKCE:

Připomínáme:

Textilní roušky - je nutno po každém použití vyprat, minimálně 15 minut vyvařit a po usušení vyžehlit, proto je třeba mít k dispozici minimálně 2 textilní roušky.

V první vlně dodávky jsme předali našim členům po jedné roušce, další spolu s dezinfekcí v druhé vlně.

Jednorázové papírové roušky – použijte jen jednou, nejdéle 2, maximálně 3 hodiny, pak je vložte do samostatného igelitového obalu a vyhoďte do komunálního odpadu.

Po každé manipulaci s použitou rouškou i před použitím si vydezinfikujte ruce.

Podrobnosti o manipulaci s rouškami najdete na odkazu:

http://www.enviweb.cz/115896

Dezinfekce – Prostředek, který jsme vám dodali, odpovídá normě Světové zdravotnické organizace. Na každé lahvičce, kterou jsme vám dodali, je uvedeno jeho složení.

Použití: Nejprve si vždy důkladně umyjte ruce, vysušte si je a pak si na dlaň stříkněte jednu - dvě dávky z rozprašovače. Tekutinu si důkladně vetřete do pokožky na dlani i na hřbetu rukou.

Dezinfikovat lze i menší povrchy – kliky, mobilní telefony, klávesnice počítačů. očistu provádějte čistým hadříkem, na který nastříkejte několik dávek z rozprašovače.

POZOR: k 160 dosud vyrobeným textilním rouškám přibude další várka od Divadla Na balkoně, které se nyní taktéž přeměnilo na šicí dílnu a které nám chce větší počet roušek věnovat. Kdo z vás ještě roušky nutně potřebuje, ozvěte se! Můžeme je dodat prostřednictvím studentů nebo je zašleme poštou.

Bohužel, dezinfekční prostředek další zatím nemáme. Pokud budou nové požadavky, pokusíme se jej nějakým způsobem zajistit.

 

  1. ÚŘAD PRÁCE A STAV NOUZE:

Níže naleznete informaci vydanou ředitelstvím Úřadu práce ČR pro občany, kteří musí nebo chtějí s jednotlivými odděleními komunikovat v nejrůznějších záležitostech. Došlo k omezení provozu všech pracovišť v důsledku opatření za účelem snížení nebezpečínákazy koronavirem, ale je možno s pracovníky komunikovat dočasně náhradním způsobem.

 

Obrázky