DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 5

Publikováno 20.03.2020 10:22 Odbočka Olomouc


Obrázek
  1. ROUŠKY:

Všechny roušky, které nám věnovalo Divadlo Tramtarie, Odbor sociálních věcí Města Šternberka a také naše dobrovolnice paní Zuzana Valihrachová, jsou již předány našim členům a klientům v Olomouci, Štarnově  a Šternberku. Všichni jsou telefonicky informováni o pravidelné dezinfekci a způsobu zacházení s tímto ochranným prostředkem. Včera a dnes se nám přihlásili 4 studenti, kteří nám nabídli dobrovolnickou výpomoc. První z nich rozvezl další ochranné roušky, které pro nás ušila paní Zuzka Valihrachová včera večer. Moc a moc děkujeme!!!
Dnes je již ušita nová várka, kterou bude rozvážet další student. Do šití se pustili i bratři kapucíni, kteří nám již po několik let nejrůznějším způsobem pomáhají.
Všem dobrovolníkům, pomocníkům a dárcům z Olomouce i Šternberka patří naše obrovské poděkování a uznání.

 

  1. NÁKUPY:

POZOR ZMĚNA!

S platností ode dneška 20. března se mění doba, kdy budou obchody s potravinami otevřeny jen pro seniory. Ruší se doba 10 až 12 hodin, nově platí doba 7 až 9 hodin.
Dobrovolníci jsou ochotni pomoci nevidomým členům i s nákupy potravin. Už se o tuto službu přihlásili dva zájemci. Pokud bude potřebovat pomoci někdo další s nákupem nebo s něčím dalším, dejte nám prosím neprodleně vědět. Vynasnažíme se pomocníky najít i vám.

 

  1. DALŠÍ INFORMACE:

Níže zařazujeme článek, který dokumentuje závažnost a nebezpečnost koronaviru Covid 19.

Jak dlouho přežije koronavirus?

„Zjistili jsme, že životaschopný virus lze detekovat v aerosolech až tři hodiny po aerosolizaci, až čtyři hodiny na mědi, až 24 hodin na kartonu a dva až tři dny na plastu a nerezové oceli,“ uvádí podle amerického časopisu Forbes odborná studie.

A jak je to v autobuse?  Autoři studie vycházeli z konkrétního případu, kdy v nejhůře postižené zemi, Číně, 22. ledna nastoupil do dálkového autobusu plného cestujících pasažér nakažený koronavirem ("pacient A"). V Číně jsou ve všech dálkových autobusech povinně instalovány bezpečnostní kamery, takže epidemiologové mohli poměrně snadno šíření viru v daném místě zdokumentovat.

Podle záznamů kamery "pacient A", který už se v době cesty necítil dobře a u kterého se později potvrdila nákaza koronavirem, neměl během čtyřhodinové jízdy na obličeji ochrannou roušku - stejně jako většina dalších lidí v autobusu, včetně řidiče. Ostatních cestujících se nicméně nakažený nedotýkal, ani se s nimi nebavil. Okna 48místného autobusu byla po celou dobu zavřená.

Než pacient vystoupil v dalším městě, stihl nakazit sedm pasažérů. Mezi nimi přitom nebyli jen ti, kteří se nacházeli 
v blízkosti přenašeče, ale také několik osob sedících o šest řad dál.
"Můžeme potvrdit, že v uzavřeném prostředí s klimatizací se může nový typ koronaviru přenášet i na vzdálenost přesahující běžně uznávaný bezpečný odstup," uvedli vládní experti 
z čínské provincie Chu-nan, kteří případ zkoumali.

Podle studie navíc koronavirus setrval ve vzduchu i poté, co přenašeč a lidi, které nakazil, autobus opustili. Později byl totiž nový typ koronaviru potvrzen i u pasažéra, který do autobusu nastoupil půl hodiny po výstupu infikovaných cestujících.

Podle jednoho z pekingských lékařů, který se podílí na diagnostikování a léčbě nemoci COVID-19, ponechává studie jisté nezodpovězené otázky. Koronavirus se například 
v autobusu nepřenesl na cestující, kteří seděli těsně vedle přenašeče.

Průměrná inkubační doba nemoci COVID-19 je pět dnů. Do 12 dnů vykazuje příznaky 97,5 procenta nakažených. To je v souladu s doporučeními zdravotnických úřadů dodržovat čtrnáctidenní karanténu.

čerpáno z: https://www.novinky.cz/