DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 3

Publikováno 18.03.2020 09:45 Odbočka Olomouc


Obrázek
  1. NOSTE ROUŠKY!
    V současné době je již nezbytné, aby občané používali roušky/ústenky při pohybu mimo domov.

Zejména pak při jakémkoliv kontaktu s jinými osobami, v obchodech, na úřadech, v dopravních prostředcích.
V zájmu vlastního zdraví a zdraví všech ostatních.
Osoby nad 70 let by se měli mimo dům pohybovat jen v akutních případech.

Pokud neseženete originální roušky, doporučuje se provizorně použít šátek, šálu nebo jinou vhodnou bavlněnou textilii. Naše odbočka má možnost zajistit v krátké době pro ty z vás, kteří nemají jinou možnost, omezený počet roušek.
Prosím, ozvěte se nám pokud možno obratem telefonicky nebo e-mailem a my se pak s vámi spojíme a domluvíme šetrný způsob jejich dodání.

Současně vyzíváme naše šikovné členky a dobrovolnice, zda by byly ochotny za domluvených podmínek alespoň několik dalších roušek podomácku ušít.
Ozvěte se nám prosím, domluvíme se telefonicky na postupu.

Současně přikládáme také návod, jak si roušku snadno vyrobit bez jehly a nitě. https://www.facebook.com/watch/?v=807790806395450

  1. DOPRAVA!
    Vyzýváme vás, abyste chodili mimo dům pěšky. Cestování omezte jen na akutní nezbytné záležitosti, které nesnesou odkladu. Omezení a hygienická opatření se dotkla všech druhů dopravy.

* VOZIDLA A PROVOZ MHD OLOMOUC
V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru Covid 19 zavádí DPMO opatření, která budou sloužit, jak pro ochranu cestujících, tak pro ochranu řidičů DPMO.
S platností od 13. 3. 2020 došlo k dočasnému zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. Trvale Jsou uzavřeny přední dveře u řidiče u všech autobusů, které jsou otevírány pouze nevidomým, ZTP a ZTP/P. Dále bude zamezen přístup ke kabině řidiče z vozu a to zapáskováním prostoru za první řadou sedaček. Toto opatření má zamezit případné nákaze řidiče a zajistit spolehlivý provoz městské hromadné dopravy co nejdéle.

Dojde také k omezení předprodeje jízdenek, kdy na prodejnách na ul. Legionářská a na hlavním nádraží, dojde k redukci a bude otevřena vždy pouze jedna přepážka.
Cestujícím se doporučuje, aby využívali k nákupu jízdenek předprodejní místa, prodejní automaty, SMS jízdenky a pro nákup časových jízdenek využili nákup přes e-shop. Prodejní automaty jsou v pravidelných intervalech dezinfikovány. Zaměstnanci přepravní kontroly ověřují platnost jízdních dokladů pouze vizuálně. Je také zavedeno automatické
otevírání dveří vozidel MHD, aby cestující nemuseli mačkat tlačítka pro otevírání dveří na zastávkách.

Dopravní podnik i nadále bude pokračovat v každodenní důkladné dezinfekci vozidel, především madel a tyčí, probíhá také dezinfekce klimatizací. Všechna vozidla budou na konečných zastávkách důkladně větrána. V průběhu víkendu dojde k dezinfekci vozidel prostřednictvím
generátorů ozónu, která bude následně v pravidelném intervalu opakována.

V souvislosti s nařízením vlády o přerušení školní výuky došlo od 12. 3. 2020 k dočasnému zrušení školních posilových spojů. Od 19. 3. 2020 bude zaveden prázdninový autobusový provoz (linky č. 12, 16 a 19 – změny jsou uvedeny v platných jízdních řádech). V tramvajovém provozu došlo od pondělí 16. 3. 2020 k redukci z 12 minutového linkového intervalu na
interval 15 minut. Nasazení souprav je od 16. 3. 2020 monitorováno a případně v průběhu příštího týdne se bude redukovat. Zdroj: DPMO

* VLAKY
V důsledku epidemie dochází každým dnem k redukci spojů a k důkladným hygienickým opatřením.
Průvodčí nyní nesmí prodávat ve vlacích cestujícím jízdenky, kontrola jízdních dokladů bude probíhat pouze vizuálně.
Doporučujeme, abyste v současné době cestovali jen v nezbytných případech. Předem se vždy informujte o spoji, který chcete použít.

* LINKOVÉ AUTOBUSY
Podobná opatření jsou zavedena v linkových autobusových meziměstských spojích. K uvedeným opatřením patří i to, že je nutné řídit se pokyny řidiče. Vždy si ověřte, zda váš spoj pojede.

  1. DBEJTE VŠECH DOPORUČENÍ A NAŘÍZENÍ
    Prosím, sledujte každodenně sdělovací prostředky – rozhlas, televizi, hlavně ČT24, internetové stránky a respektujte veškerá opatření, která vedou k prevenci nákazy koronavirem.

Dodržujte vlastní hygienu a dodržujte hygienická opatření v obchodech, na úřadech a v dopravě.

Pravidelně větrejte domácnost, omezte pohyb mezi lidmi.
Jezte hodně ovoce a zeleniny, berte vitamín C.

Informační linka v souvislosti s koronavirem - 1212

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106, 725 191 370

odkazy na aktuální situaci: www.olkraj.cz www.olomouc.cz/koronavirus

Sledujte i nadále všechna naše důležitá upozornění. Situace se neustále vyvíjí a mění.

V PŘÍPADĚ NESNÁZÍ Z DŮVODŮ OMEZENÍ KORONAVIREM, NEVÁHEJTE A OZVĚTE SE
NÁM!!! Vynasnažíme se vám dle našich možností pomoci.

Jsme s vámi!

Pracovníci OO SONS Olomouc