DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 11

Publikováno 06.04.2020 08:54 Odbočka Olomouc


Obrázek
  1. NABÍDKA BESEDY NA SKYPE

jelikož situace v naší zemi aktuálně nevypadá, že by se měla nějakým

zásadním způsobem v brzké době změnit ve smyslu uvolnění všech opatření, a tedy i možnosti setkávat se, přinášíme Vám návrh, který vznikl z podnětu jednoho z Vás.

Jde o hromadnou konverzaci přes aplikaci Skype. Cílem těchto setkání na dálku by měla být především možnost popovídat si, vzájemně se podpořit v této nelehké době, společně se pobavit, inspirovat se, jak lze trávit volný čas, a podobně. Těchto konverzací může být klidně vícero, vše záleží především na zájmu z Vaší strany a na domluvě. Do konverzací je možno zapojit také procvičování paměti, literární okénka nebo něco podobného. Vaše nápady a náměty budou vítány.

Jedná se o nápad, který jsme doposud nikdy nerealizovali a s podobnou

akcí nemáme tedy žádné zkušenosti. Naše náměty/aktivity/témata budou

proto často trochu improvizující. Doufám, že nám to pro začátek

prominete, snažíme se najít řešení, jak rozbít bariéru, kterou karanténa

a nouzový stav přináší.

První naše konverzace, která bude řekněme především tak trochu na

zkoušku, proběhne v pondělí 6. dubna od 10:00 do 11:00. Délka každé

konverzace by neměla být delší než 1h.

Zájemce, kteří by o tuto podobu propojení měli zájem, prosíme, aby

formou SMS zprávy poslali své Skype jméno Kláře Hájkové na číslo

773 793 042, případně na e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz. Kolegyně si Vás následně přidá do svých Skype kontaktů a v uvedenou dobu se všichni postupně propojí, tak že Vás bude přidávat do hovoru. Pokud své

Skype-jméno neznáte, pokusíme se vás vyhledat přímo pomocí aplikace.

Nutno podotknout, že tyto hovory/konverzace budou probíhat formou audio, tedy bez využití vizuálního kontaktu.

Děkujeme za zpětnou vazbu a těšíme se na společné, jistě veselejší

chvíle :-).

*Poznámka pro ty, kteří Skype neznají a nepoužívají – Skype je bezplatná služba/aplikace, díky které se může člověk na dálku spojit se svou rodinou, známými, kolegy apod. Touto formou si lze psát, volat

i posílat soubory. Skype lze jednoduše instalovat do PC, mobilu i tabletu.

 Bc. Klára Hájková

 

  1. NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Stále k nám a pak také k vám přicházejí nabídky ochranných roušek,

hlavně textilních, ale i papírových na jedno použití.

Zde je nutno poděkovat opět paní Zuzce Valihrachové, která pro naše

členy našila dalších 80 roušek, takže se již blíží k číslu 200.

Dalšími dárci jsou členové divadla na Balkoně, Magistrát města Olomouce a paní Dana Gronychová z Přírodovědecké fakulty UP.

Celkově je to téměř 400 textilních roušek.

Dále jsme darem získali 5 l dezinfekce od Magistrátu města Olomouce

a k nim dnes přibylo další 5 l dezinfekce od anonymního dárce z Prahy.

Dodávku přes drogerii Rossmann zprostředkovala Nadace prof. Vejdovského.

 

Poděkování patří také pomocníkům, kteří zajišťují předávání roušek

a dezinfekce, studentce Petře a vysokoškolskému pedagogovi z Fakulty

tělesné kultury UP Ladislavovi.

Kompletní jména všech dobrovolníků, kteří se zapojili do akce

„roušky-dezinfekce-nákupy“ se objeví v samostatném děkovném článku po skončení epidemie.

 

  1. PŘIPOMÍNÁME

Jak jsme vás už několikrát informovali, Zajišťujeme prostřednictvím dobrovolníků nákupy pro osamělé  seniory nebo členy,  kteří si nemohou

z různých důvodu nakoupit sami. Své požadavky nám volejte minimálně dva dny předem.

 

  1. INFORMACE MĚSTSKÝCH A ÚŘADŮ

*Všechny obce s rozšířenou působností v našem okrese, tedy Litovel,

Uničov, Velká Bystřice a Olomouc informují pravidelně občany na svých

webových stránkách o aktuálních opatřeních svých krizových štábů

o opatřeních v rámci nouzového stavu. Aktuality najdete na těchto

stránkách většinou pod heslem „Koronavirus“.

*V této souvislosti vám sdělujeme, že v dubnu kvůli mimořádné situaci

nevyjdou Olomoucké listy.

*Cena základní jízdenky na MHD v Olomouci se po devíti letech zvýší. Od 1. dubna za ni lidé místo současných čtrnácti zaplatí korun osmnáct.

Rozhodnuto o tom bylo už loni na podzim. Zvýší se i cena za jízdenky

kupované u řidiče. Cena SMS jízdenky zůstane stejná. Méně naopak

cestující zaplatí za celoroční jízdenku. Nově bude stát 2950 korun, to

je o 250 korun méně než dosud. Jízdenky v původních cenách přestanou platit 31. března. Lidé si je pak ještě do konce června budou moci nechat vyměnit na prodejnách Dopravního podniku. Přehled všech změn ceny jízdného je na webu dopravce.

*Poprvé po šedesáti letech se v Olomouci nebude konat jarní výstava

Flora. Výstaviště kvůli současným mimořádným opatřením zrušilo všechny akce pro měsíc březen a duben.  Návštěvníkům, kteří si už na Floru zakoupili online vstupenku, budou peníze vráceny automaticky na jejich platební kartu. Konání akcí v květnu bude podle výstaviště záviset na dalším vývoji a opatřeních Bezpečnostní rady České republiky.

Organizátoři se ale o to víc věnují přípravám na letní Floru. Ta by se

měla konat ve druhé polovině srpna.

*Seznam odběrných míst na koronavir v Olomouckém kraji / 04. 04. 2020

K odběrům budou přijímáni lidé se žádankou od praktického lékaře

(papírovou, naskenovanou v sms, nebo odeslanou praktickým lékařem na odběrné místo) či odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, která bude sama informovat odběrové místo.  Vyšetření samoplátců není možné. Děkujeme za pochopení.

Seznam odběrných míst: Odběrná místa OK na web

www.krajpomaha.cz

 

  1. CELOSTÁTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SONS ČR, z. s. 2020

Republiková ada SONS ČR, z. s. přijala usnesení, které mění termín

X.Celostátního shromáždění, na kterém měla proběhnout i volba nového vedení.

1) V důsledku zásahu vyšší moci se usnesení o svolání X. celostátního shromáždění na 22.-24.5.2020 přijaté na 12. zasedání RR dne 7. června 2019 ruší.

2) V souladu s čl. XV. Odst. 4) Stanov svolává Republiková rada X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. v náhradním termínu 5. - 7. října 2020 do hotelu Palcát v Táboře.

 

  1. PRO VAŠE DĚTI ČI VNOUČATA dvě básničky o jaru od Jiřího Žáčka:

 

Motýl

Pestrý motýl sluší jaru,

sosáček má od nektaru.

Třepetá se tam a zpět,

nevynechá žádný květ

 

Sedmikráska

Vykvetl v trávě kvítek milý,

bohulibý, a jak roztomilý.

Terčík žlutý, paprsky bílé,

v sluneční se zdobí síle.

 

Droboučký a velmi skromný,

také chudobka mu říkají.

Přesto, i dojem ohromný,

když odvahu v zimě získají.

 

Rozkvetl v trávě kvítek milý,

v období tom ještě zimním.

Ve vzdoru svém již velmi čilý,

a v trávníku svůj hraje prim.