DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 10

Publikováno 31.03.2020 13:28 Odbočka Olomouc


Obrázek

1. DOPORUČENÍ PRO SENIORY:

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče, ovšem po předchozí telefonické domluvě s lékařem nebo sestrou.

  1. DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Statutární město Olomouc (SMOl) informuje veřejnost
o nouzové situaci ve městě na: www.olomouc.eu/koronavir a provozuje i několik krizových linek:

* INFORMAČNÍ LINKY: Předávání základních informací či přijímání podmětů k řešení: DENNĚ 8 – 18 hod. 585 513 385, 800 606 80 585 513 392, 605 832 263, 605 884 064.

* POMOC PRO OSAMĚLÉ SENIORY: Nákupy a léky zajišťuje také Charita Olomouc ve spolupráci s MMOl. Objednávka:

604 293 003, 604 226 834, email: nakupy@olomouc.charita.cz

* ROZVOZ LÉKŮ, VČETNĚ LÉKŮ VÁZANÝCH NA PŘEDPIS
zajišťuje lékárna RENA Olomouc, Zikova 1 na tel. 585 435 247. Potřebujete-li léky na recept, zavoláte svému lékaři a obdržíte na váš mobil e-recepty v podobě kódů, které pošlete na: lekarna.rena@seznam.cz či na tel. 776 746 429 s adresou, kam chcete přivézt léky. Po až pá: 8:00 – 18:30, so: 8:00 – 12:00.   

 

  1. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE DOPORUČUJE:

aby si pro vlastní potřebu občané vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání
s ostatními osobami. Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Celou zprávu a další podrobnosti naleznete v příloze.

 Zde odkaz ke stažení: www.uschovna.cz/zasilka/WR3X8446HKX33ZUY-3E3

  1. PRODLOUŽENÍ OMEZENÍ POHYBU OSOB DO 11. 4. 2020:

Volný pohyb osob je od 24. března zakázán, výjimku tvoří cesty do zaměstnání nebo na nákup. Lidé mohou také v nezbytných případech navštěvovat blízké osoby, krizový štáb ale varuje před návštěvou starších příbuzných.

Povolena je i sousedská výpomoc, neodkladné úřední záležitosti, pobyt v přírodě, pohřby anebo cesta zpět do místa svého bydliště - všechno ovšem na dobu nezbytně nutnou. Na veřejných místech je povolen pobyt nejvýše ve dvou (s výjimkou členů domácnosti).

Pacienti nesmí vstupovat do ordinací lékařů. V omezeném provozu od 16. března fungují i úřady. Omezena je práce státní služby, osobní kontakt zaměstnanců s příchozími i rozsah úředních hodin.

Úřady mohou být otevřeny jen v pondělí a ve středu, maximálně po tři hodiny. Nařízen je co nejmenší počet zaměstnanců na jednom pracovišti.

  1. OLOMOUCKÝ KRAJ ZPROVOZNIL LINKU PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI A PODPORY (8:00 – 20:00):

tel: 950 770 604

nebo email: linkapomocihzs@seznam.cz

Pro všechny obyvatele je k dispozici telefonní linka psychosociální pomoci a podpory pro zvládání krize v období epidemie COVID – 19 v Olomouckém kraji. Linka je určena pro všechny, kteří potřebují podpořit, neví si rady se svými emocemi, potřebují s někým mluvit. Věnovat se vám budou odborníci z HZS. Více informací naleznete v příloze.

Zde odkaz ke stažení: www.uschovna.cz/zasilka/WRUG3GDBB46MCAB3-XFB

  1. Venčení pejsků pro seniory a zdravotně postižené

Této aktivity se ujala iniciativa Skautská služba společnosti pro Olomoucko.

O službu mohou zájemci požádat telefonicky na čísle: 731 631 967 nebo 775 859 034, popř. prostřednictvím e-mailu: nakupy@olomouc.charita.cz.

 

A pro odlehčení posíláme v příloze opět jednu humornou písničku.