DRUHÁ VLNA – Důležité informace č. 6

Publikováno 07.12.2020 13:44 Odbočka Olomouc


Obrázek

# OBSAH:

 

 1. Jednorázový příspěvek 5000 Kč
 2. Online recitál Dagmar Sýkorové
 3. Pozdrav od našeho pana muzikoterapeuta
 4. Znalostní kvíz
 5. Česká rčení

 

****************

 

 

# 1. JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK DŮCHODCŮM - 5000 Kč

Dne 23. listopadu 2020 nabyl účinnosti zákon o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodci (JPD) v roce 2020. Výše činí 5 000 Kč a je stejná pro poživatele všech typů důchodů. ČSSZ tak v řádu dnů od přijetí zákona zajistí výplatu tohoto příspěvku cca 3 milionům příjemců, poživatelů důchodu.

Jak bude jednorázový příspěvek důchodci 2020 vyplacen: Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení - ČSSZ (nikoliv okresní správy sociálního zabezpečení), a to samostatně (mimo splátku samotného důchodu), v intervalu od 30. 11. do 8. 12. 2020.

Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu (tj. nejčastěji na bankovní účet nebo hotově). Od odeslání platby ze strany ČSSZ bude příspěvek připsán na bankovní účet důchodce zpravidla během dvou až tří pracovních dnů.

Výplata v hotovosti bude realizována poštovními poukázkami typu B, které budou doručeny adresátům dle režimu České pošty do 15. 12. 2020. Na jejich základě jim bude mimořádný příspěvek vyplacen na pobočce České pošty.

 

****************

 

# 2. ONLINE RECITÁL DAGMAR SÝKOROVÉ ALIAS DAISY

Již se stal minulostí. Konal se v pátek 4. prosince v podvečrních hodinách „naživo“. Byl vysílán na Facebookovém profilu naší odbočky a v přímém přenosu nebo následně jej zhlédlo přes 500 diváků.

Ne všichni z vás mají přístup k Facebooku, proto si alespoň jako ukázku můžete stáhnout dvě písničky v jejím podání.

Jednu z nich jako první zazpívala Daisy při svém vystoupení, druhá píseň je vánočně laděná a zpěvačka ji zpívá slovensky.

Zde je odkaz ke stažení:

http://leteckaposta.cz/613138194

Přejeme příjemný poslech.

Podrobnější článek o recitálu najdete v nejbližším vydání Olomouckého informátoru.

 

****************

 

# 3. POZDRAV OD PANA MUZIKOTERAPEUTA

Opět se nám ozval náš oblíbený muzikoterapeut pan Zdeněk Vilímek.

Píše nám: „Zdravím Vás a posílám jedno inspirační video, které jsem vytvořil pro nabití baterek :-)“

https://www.youtube.com/watch?v=-G_wQ_t5A1o&t=13s

Bohužel se nemůžeme scházet v klubovně, ale můžeme využít pro nás vypracovaného a natočeného videa.  Tak to určitě zkuste.

Navíc nám pan Vilímek nabízí jím moc hezky načtené povídky a pohádky.

Budeme vám je posílat postupně na pokračování.

Dnes je to povídka Naděje Jiřího Šedého, postiženého Downovým syndromem. Je moc hezká a dobře zapadá do času adventu.

A na závěr pan Vilímek píše: „Přeji sílu, zdraví a radost!“

A my spolu s vámi věříme, že po novém roce se s panem Vilímkem sejdeme již osobně při dalším muzikoterapeutickém setkání.

 

****************

# 3. ZNALOSTNÍ KVÍZ

Kvízy se staly oblíbeným žánrem mezi vámi, našimi členy, čtenáři zpravodaje i těchto informací.

A tak předkládáme další, abychom otestovali vaše vědomosti.

Odpovědi pište nebo volejte na známé kontakty.

 

 1. První leden slaví většina křesťanů jako Nový rok, nebylo tomu tak ale vždy. Platí to až od roku:
 2. a) 1422
 3. b) 1522
 4. c) 1622

 

 1. Svatá Ludmila byla prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I.:
 2. a) matkou
 3. b) babičkou
 4. c) manželkou

 

 1. Seřaďte podle výšky od nejvyšší po nejnižší tyto hory a očíslujte je:
 2. a) Ještěd
 3. b) Lysá hora
 4. c) Klínovec
 5. d) Králický Sněžník
 6. e) Praděd

 

 1. Rozhlasový Hajaja poprvé vyprávěl pohádky hlasem V. Brodského od roku:
 2. a) 1951
 3. b) 1961
 4. c) 1971

 

 1. Zakladatel českého lékařského názvosloví, který také zlepšil podmínky na klinikách, byl:
 2. a) Jan Janský
 3. b) Josef Thomayer
 4. c) Jan Bulovka

 

 1. První analogová mobilní síť v tehdejším Československu, EuroTel NMT, byla spuštěna před:
 2. a) 20 lety
 3. b) 25 lety
 4. c) 30 lety

 

 1. Který hrad nebo zámek v České republice má nejhlubší studnu?
 2. a) Karlštejn
 3. b) Rábí
 4. c) Zbiroh

 

 

 

 1. Kdo napsal operu Dimitrij?
 2. a) A. Dvořák
 3. b) B. Smetana
 4. c) Rimskij-Korsakov

 

 1. Co je to sekavec?
 2. a) ryba
 3. b) druh sekvoje
 4. c) pracovník na pile

 

 1. Pozůstatky inckého města Machu Picchu leží ve výšce 2300 m n. m. ve státě
 2. a) Bolívie
 3. b) Chile
 4. c) Peru

 

****************

 

# 4. ČESKÁ RČENÍ

Čeština je bohatá na přísloví, rčení a slovní spojení.

Dnes přicházíme s miniseriálem o původu jinak známých rčení.

 

 

O sto šest

Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou

přátel uzavřené v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv.

Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy

započalo jeho úporné snažení o srdce jeho vyvolené, zbývalo do 16. května,

kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní. Dnes například kverulanti o sto

šet zasílají na úřady veřejné správy žádosti o poskytnutí informací podle

zákona č. 106/1999 Sb.

 

Jdi do háje

Dnes velmi nevinně znějící nadávka, kterou nejspíše v konkurenci vulgárních

termínů, kam můžete někoho poslat, nikoho nepobouří a neurazí. Dříve ale

slovo háj znamenalo hřbitov, tudíž pokud jste někoho poslali do háje,

naznačovali jste mu tím, že by měl zemřít. To už tak mile nezní.

 

Být z něčeho jelen

Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za

první světové války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády

Rakouska-Uherska bojovat po boku Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při

vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova "jelen", což je maďarský výraz

pro "přítomen". To, že maďarština používá slovo, které zní jako české jméno

zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo Čechům

legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.

 

Obrázky