DRUHÁ VLNA – Důležité informace č. 4

Publikováno 10.11.2020 15:10 Odbočka Olomouc


Obrázek

1. POZOR ZMĚNA!
Kalendáře na příští rok a objednávka periodik


Vážení přátelé, rádi bychom připomněli, že v naší odbočce si můžete objednat periodika, která vydává redakce Zory. Časopisy můžete dostávat ve zvětšeném černotisku, v bodovém písmu, na flash discích, CD, přes internetové rozhraní či mailem, stačí si jen vybrat a nejpozději do 26. 11. 2020 navštívit naši odbočku, kde současně s objednávkou zaplatíte příslušnou částku ročního předplatného.

Totéž platí i o kalendářích na rok 2021- stolní (zvětšený černotisk nebo kombinovaný s Braillem) za 60 Kč, kapesní za 10 Kč a nástěnný reliéfní s motivy šperků za 150 Kč. Nástěnné kalendáře s pejsky ze SVVP máme již v omezeném množství na odbočce k dispozici za cenu 150 Kč pro členy; ostatní 200 Kč. Těšíme se na Vaše objednávky.


Tyto informace jste si mohli přečíst v posledním vydání Olomouckého informátoru. ALE, protože stále trvá nouzový stav a návštěvy odbočky jsou povoleny pouze v nejnutnějších případech, máme pro vás i jiné varianty:


1. Můžete nám telefonicky či emailem sdělit kódy zvolených časopisů, následně Vám předáme informace k platbě a po úhradě Vám je v redakci Zora rádi objednáme.


2. Každý, kdo odebírá časopisy z redakce Zora, obdržel v nedávné době Nabídku periodik na rok 2021 ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu se složenkou k zaplacení (pro vypsání svých údajů a kódů vybraných časopisů). Tímto způsobem si můžete časopisy objednat individuálně i sami.


Trochu jiná situace je v objednávání kalendářů na rok 2021. Tyto kalendáře objednáváme v podobném počtu jako vloni dopředu sami a po jejich dodání na odbočku je rozešleme zájemcům poštou.


Pro bližší informace ohledně platby (příp. také platby členských příspěvků) nás vždy kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.


Víme, že letošní rok je zcela jiný než dřívější, mrzí nás tyto komplikace, a věříme, že se situace brzo zklidní a budeme se vracet k dřívějším ověřeným postupům.

Pracovnice Oblastní odbočky

*****************


2. RADY JAROSLAVA FLEGRA - českého vědce
a vysokoškolského pedagoga: Jak se nenakazit koronavirem


1. Zachovávat sociální distanc – když to jde, nepřibližovat se k jiným lidem blíže než na 2 metry a nedotýkat se jich.

2. Nainstalovat si do chytrého telefonu eRoušku.

3. Umývat si ruce mýdlem, jakmile se dotknete předmětů, kterých se dotýkali jiní lidé. Doma i kdekoli jinde desinfikovat sdílené předměty (klávesnice a podobně).

4. Nosit kvalitní roušku, nejlépe s nanovlákny a vyžadovat, aby roušky nosili lidé ve vašem okolí.

5. Nevycházet mezi lidi, když to není nezbytně potřeba. V rámci možností pracovat z domova, a to i za cenu změny zaměstnání či dokonce povolání.

6. Nakupovat vše co lze pouze po internetu nebo telefonicky.

7. Nezúčastňovat se žádných hromadných akcí – hromadná akce se rozumí cokoli, kde je více než 5 lidí. To samé vyžadovat od členů domácnosti.

8. Větrat a udržovat v místnostech vysokou relativní vlhkost (nad 40 %), například tím, že budete mít v místnostech nastavenou nižší teplotu a přitom budete nosit teplejší oblečení. V suchu kapénky vysychají a virus se udrží ve vzduchu dlouho a doputuje na delší vzdálenost.

9. Udržovat se v dobré fyzické kondici – jíst dost zeleniny, ovoce, vitamínů (především D a C – obojí jen v doporučeném denním dávkování), pohybovat se na čerstvém vzduchu v místech, kde nejsou lidi. Dostatečně odpočívat a spát.

10. Udržovat se v dobré psychické kondici – komunikovat telefonicky či elektronicky s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými, konzumovat na dálku kulturu (hudbu, divadlo, filmy) číst knihy, vzdělávat se, pomáhat druhým, snažit se si udělat minimálně jednou denně radost.

11. Jestli tím neohrozíte rodinný rozpočet, tak utrácejte. Za vybavení domácnosti, šatníku, dílny, za knihy, vzdělání, opravy bytu, chalupy, za dovoz jídla
z oblíbené restaurace. Šetrnost a střídmost ve spotřebě bývá považována za ctnost – v současné situaci to však neplatí. Investujte do své budoucnosti, zabavte se a nechte druhým vydělat.

12. Hledejte v nové situaci nové příležitosti. Zkuste napsat knihu, divadelní hru, složit písničku, malovat, rozjeďte novou zábavnou či vzdělávací stránku na internetu. Zkuste si osvojit nějaké umělecké řemeslo, nebo zkrátka řemeslo. Rozjeďte internetový obchod, poradenskou službu, prostě cokoli nového. Během epidemie dost lidí zchudne, ale řada jiných neuvěřitelně zbohatne. Další možná nezbohatnou, ale konečně najdou ten pravý smysl života. Nepropásněte šanci se zařadit do těch dvou šťastnějších skupin.


Zdroj: www.dotyk.cz


*****************

3. DEN BÍLÉ HOLE A DEN NEVIDOMÝCH


Určitě vám tyto pojmy něco říkají. V období kolem Dne bílé hole probíhá každoročně celostátní sbírka Bílá pastelka, do níž se vždy zapojuje i naše Oblastní odbočka.
Ke dni nevidomých pořádáme společně s Tyfloservisem TyfloCentrem
a Tyflopomůckami pro veřejnost i pro zájemce z našich řad Den otevřených dveří.
Kvůli nouzovému stavu se výjimečně letos nekoná.
Abychom vám vznik a význam obou těchto dní přiblížili, přečtěte si následující odstavce.


***
15. říjen – MEZINÁRODNÍ DEN BÍLÉ HOLE
Tento den byl vyhlášen v roce 1964 v New Yorku na návrh Světové rady pro blaho slepců. Hůl byla využívána při pohybu nevidomých po staletí, její použití však bylo nahodilé a omezovalo se většinou na ochranu před překážkami.
Až ve dvacátém století dochází k významným změnám. Pokrok v oblasti dopravy s sebou nesl potřebu označení nevidomé osoby.
Z dostupných pramenů se dozvídáme, že bílou hůl jako první používal anglický fotograf James Biggs z Bristolu, který oslepl při dopravní nehodě. Biggs se cítil ohrožen automobilovým provozem kolem svého domu a proto si v roce 1921 natřel svoji vycházkovou hůl na bílo, aby byl pro motoristy lépe viditelný.
Oficiálně se však bílé hole začaly používat až v Paříži na návrh Guily Herbemontové, schválený v roce 1930 policejní prefekturou. Za přítomnosti prezidenta Francie předala nevidomým 5000 bílých holí pořízených z vlastních prostředků.
Bílá hůl se pak rychle rozšířila po celé Francii, později v Evropě a na celém světě
a tak se stala symbolem nevidomých.
Techniku pohybu s tzv. „dlouhou holí“ vypracovali v padesátých letech 20. století v USA pánové Richard E. Hoover a C. Warren Bledsoe. Efektivní metoda využití této kompenzační pomůcky byla aplikována i do našich podmínek.
Výuce prostorové orientace a samostatného pohybu se věnují odborně vyškolení instruktoři Tyfloservisu. Proto můžete na ulicích našich měst potkávat nevidomé, kteří při chůzi pohybují holí kyvadlovým způsobem a tak si vykrývají prostor před sebou a bezpečně se mohou vyhnout překážkám. Ovšem pro pohyb nevidomého je důležitá nejen „dlouhá bílá hůl“, ale také zvládnutí celé řady orientačních technik a prvků s využitím sluchu, echolokace a dalších smyslů, ale také hmatných orientačních plánků nebo ozvučených navigačních aplikací „chytrých“ telefonů. Velmi účinně jim při pohybu ve městě pomáhají ozvučené semafory, inteligentní zastávky MHD, zvukové ohlašování čísel a směrů vozidel MHD, hmatné prvky na chodnících v místech přechodů, orientační majáčky u vstupů do veřejných budov, orientační systémy a ozvučené informační tabule na vlakových i autobusových nádražích v našem regionu (ty aktivuje nevidomý pomocí dálkového ovládače, který nosí vždy u sebe).
Moderní technika a technologie významně podporují samostatnost nevidomých. Ale tou základní důležitou pomůckou je stále bílá hůl. Pro její uživatele je na počátku nejtěžší překonat ostych z jejího používání a označování jejich postižení. Pokud tuto psychologickou bariéru překonají, je to pak projev jejich statečnosti
a odvahy pohybovat se v běžném prostředí bez zrakové kontroly.


13. LISTOPAD – DEN NEVIDOMÝCH
Den nevidomých připadá každoročně na 13. listopad. Nejprve byl připomínán v Čechách a na Moravě. Den nevidomých navrhli v roce 1947 dva učitelé brněnské školy pro nevidomé Rudolf Krchňáka Lubomír Nop, pozdější ředitel školy pro nevidomé v Praze na Hradčanech.
Postupně se připojily i další země. Tento den si připomínáme výročí narození francouzského
filantropa Valentina Haüye (1745-1822), zakladatele systematického vzdělávání nevidomých. Již od studentských let se zajímal o problémy pařížské chudiny. Nejvíc ho upoutaly podmínky nevidomých, kteří tehdy přežívali odkázáni na dobročinnost a žebrotu. V jeho době málokoho napadlo, že by mohli i pracovat. S výchovou a vzděláváním začal Haüy
u nevidomého Françoise Lesueura. Haüye zvláště upoutala jeho dovednost hmatem rychle rozeznat jednotlivé mince. Ověřil si, že u nevidomých zastupuje hmat značnou měrou zrakové vjemy. Haüy (čti Áj) vstoupil do historie jako iniciátor a ředitel na světě prvního vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži (1784).
V prosinci 1786 představil Haüy své nevidomé žáky ve Versailles králi Ludvíku XVI, za což se mu dostalo uznání a hmotné podpory. Cílem Valentina Haüye a jeho institutu bylo naučit nevidomé žáky číst, psát a počítat, učit je cizím jazykům, dějinám, zeměpisu a hudbě. Vzdělané nevidomé bylo pak možné zaměstnávat
v umění a řemeslech, například jako domácí učitele, učitele hudby, výrobce provazů, vyplétače židlí, košíkáře, výrobce rohoží, sítí aj.
Žákem tohoto institutu byl od roku 1817 také tvůrce dodnes používaného písma pro nevidomé Louis Braille, který se později stal učitelem ústavu.
Závěrem. Ztráta nebo trvalé vážné postižení zraku staví před člověka s tímto hendikepem mnoho překážek a problémů, znamená značnou psychickou zátěž zejména v počátcích tohoto postižení. Současná doba však nabízí těmto lidem pro zvládnutí nové situace a adaptace do nových životních podmínek celou řadu možností a příležitostí.
Jednak jsou zde odborné sociální služby, nastal velký posun ve vytváření bezbariérového prostředí i z hlediska potřeb zrakově postižených, existuje státní sociální podpora (formou příspěvků na pomůcky, příspěvku na péči apod.), Efektivně pomáhají moderní technologie a široká nabídka kompenzačních pomůcek umožňujících jejich samostatnost, vzdělávání, společenské, kulturní
a sportovní vyžití i pracovní uplatnění. K opětnému plnohodnotnému začlenění lidí se zrakovým postižením do společnosti určitě významně přispívá porozumění pro jejich potřeby ze strany veřejnosti, úřadů a dalších institucí.

Jan Příborský


4. SLEDUJTE JÍZDNÍ ŘÁDY SVÝCH SPOJŮ
V důsledku opatření proti šíření koronaviru může dojít k omezení některých spojů v MHD, vlaků i meziměstských autobusů. Pokud musíte z nějakých vážných důvodů cestovat, zkontrolujte si vždy svůj spoj před jízdou v dostatečném předstihu
O změnách a omezeních v MHD Olomouc vás informujeme samostatnými krátkými zprávami z Dopravního podniku Olomouc.
aktuální informace o spojích vlaků a autobusů vyhledáte na těchto stránkách:


* České dráhy www.cd.cz a www.cd.cz/omezeniprovozu


* Arriva www.arriva.cz


* Leoexpres https://www.leoexpress.com/cs


* RegioJet | Autobusy a vlaky www.regiojet.cz


* Vojtila Trans www.vojtila-trans.cz

*****************
5. HOSTEM ROZHLASOVÉHO POŘADU VĚTRNÍK BYLA NAŠE ČLENKA DAGMAR SÝKOROVÁ
Pořad byl vysílán na stanici Český rozhlas Olomouc 4. listopadu 2020.
Můžete si jej poslechnout z archivu na tomto odkazu:
https://olomouc.rozhlas.cz/udelat-kazdy-den-neco-dobreho-se-snazi-dagmar-sykorova-alias-daisy-8356337

Abychom vás nalákali, předáváme Vám písničku O šípkových růžích v podání Dagmar Sýkorové, která mimo jiné v pořadu také zazněla.


*****************
6. NĚCO PRO POBAVENÍ - Vtipy na aktuální téma
Myslím, že koronavirus si objednaly ženy. Žádný fotbal, žádné hospody, žádné vysedávání s kamarády. A z práce pěkně rovnou domů...

Kýchl jsem si před počítačem a spustil se antivirový program...


RODINNÁ KARANTÉNA
Den č. 1: Doháníme zameškané – hrajeme společenské a stolní hry.
Den č. 2. Koukáme společně na pohádky a seriály.
Den č. 3: Manželka prosadila malování kuchyně.
Den č. 5: Jezdím hromadnou dopravou a olizuji madla.
Pověsil jsem na zeď velkou mapu světa, dal ženě šipku a řekl, že kam se strefí,
tam pojedeme po pandemii na dovolenou. Příštích 14 dnů dovolené strávíme
za ledničkou.