DRUHÁ VLNA – Důležité informace č. 2

Publikováno 22.10.2020 13:39 Odbočka Olomouc


Obrázek
 1. NOVÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ

* Roušky

Od 21. 10. 2020 od 00:00 hod (do odvolání) se rozšiřuje povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (resp. zákaz pohybu a pobytu bez těchto prostředků) o:

a. motorová vozidla, pokud se v motorovém vozidle nenachází pouze osoby z jedné domácnosti;

b. všechna ostatní veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;

c. mít zakrytá ústa a nos je povinné i ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování;

d. roušky jsou povinné i ve vozech veřejné dopravy i na zastávkách, nástupištích, v přístřešcích a čekárnách.

* Výjimky z této povinnosti zůstávají zcela stejné.

----------------------------------------------------------------------------

V Česku se dále zpřísňují opatření, kterými chce vláda zpomalit šíření koronaviru.

Od čtvrtku 22. října 6:00 zůstanou otevřeny jen obchody se základním sortimentem (potraviny, drogerie, lékárny) či prodejny s domácími potřebami nebo krmivem. Zavírají i provozovny služeb. Školy či restaurace zůstávají zavřené i nadále.

 

Přehled aktuálních zákazů a opatření.

 

Obchody a služby

 • obchody se základním sortimentem (potraviny, drogerie, lékárny, domácí potřeby či trafiky) zůstávají otevřené s určitým omezením a za splnění přísných hygienických podmínek (počet lidí je regulován, musí být zajištěna dostupnost dezinfekce, dodržování rozestupů, informování zákazníků o pravidlech apod.)
 • v nákupních centrech budou otevřeny jen ty části, které prodávají základní zboží, ostatní obchody a provozovny jsou zavřené
 • v nákupních centrech a obchodech se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy (s výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu dospělého ze společné domácnosti)
 • hobby markety jsou od 22. října zavřeny. Otevřená naopak zůstanou květinářství či zahrádkářství, a to s určitým omezením a za splnění podmínek (počet lidí bude regulován, musí být zajištěna dostupnost dezinfekce, dodržování rozestupů, informování zákazníků o pravidlech apod.)
 • ostatní obchody (například s oděvy, klenotnictví, knihkupectví) jsou od čtvrtka 22. října zavřené
 • holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou od čtvrtka 22. října zavřené
 • provoz čerpacích stanic, autodílen či prodejen náhradních dílů není přerušen
 • hotely mohou ubytovat pouze lidi na služebních cestách, cizince nebo osoby s nařízenou karanténou

 

Shromažďování

platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu. Výjimkou jsou cesty do práce a domů, nezbytné cesty za rodinou, na nákup základního sortimentu, nutná pomoc blízkým či návštěva lékaře, lékáren, veterinárních zařízení či cesty na svatbu a pohřeb. Musí se dodržovat rozestupy.

 • povolené jsou vycházky v přírodě a v parcích, pobyt na chatách a chalupách (a cesty na ně), a to v maximálním počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti a spolupracovníků
 • omezení platí například pro sportovní či náboženské akce, taneční akce, přehlídky či ochutnávky
 • zcela zakázána jsou kulturní představení, veletrhy, kongresy, poutě, zavřená jsou vnitřní sportoviště, zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady a zámky
 • v otevřených nákupních centrech, obchodech a provozovnách služeb se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy (s výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu dospělého ze společné domácnosti)
 • svatby a pohřby se mohou konat maximálně s deseti účastníky
 • účastnit se veřejného shromáždění může nejvýše 100 lidí, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň dva metry, povinné je nosit roušku

 

Restaurace

 • restaurace, hospody, bary a kluby musí být úplně uzavřené (minimálně do 3. listopadu)
 • jídlo mohou restaurace prodávat s sebou z výdejního okénka, které může být otevřené do 20:00
 • pití alkoholu v okolí provozoven i jinde na veřejnosti je zakázané
 • hotelové restaurace mohou v omezeném režimu (pouze pro ubytované hotelové hosty) fungovat do 20:00

 

Školy

 • základní, střední a vysoké školy jsou uzavřeny (do 1. listopadu), výuka probíhá on-line
 • na středních školách je zakázána prezenční praktická výuka
 • na vysokých školách mohou být studenti na klinické a praktické výuce a praxi v lékařských a zdravotnických studijních programech, povolena je pedagogická praxe. Zkoušky jsou možné v maximálně deseti lidech
 • na týden od 26. do 30. října jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny
 • žáci a studenti nesmějí pobývat v domovech mládeže a internátech, na vysokoškolských kolejích nesmějí být ubytovaní studenti s jiným bydlištěm v Česku, výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo zmíněných oborů. A také ti, co nemají jinou alternativu bydlení. Zároveň stát umožní studentům testy zdarma, aby mohli bez obav, že nakazí rodiče, odjet domů
 • kraje musí určit školy nebo školní zařízení pro péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo zaměstnanců v sociálních službách ve věku tří až deseti let
 • zakázány jsou školy v přírodě
 • mateřských škol se plošná omezení netýkají

 

Úřady

 • platí omezení úředních hodin na maximálně pět hodin, dva dny v týdnu
 • úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat
 • Propadlým řidičským průkazům se prodlužuje životnost, doklady tak nebude nutné nyní měnit. Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy však navrhuje jeho pokračování až do konce března. Musí se však splnit zásadní podmínka. Platnost dokladu musí vypršet v době, kdy v Česku platí nouzový stav.

 

Zdravotnická a sociální zařízení

 • návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí jsou zakázané, výjimkou je přítomnost u porodu, návštěva pacientů nezletilých, s omezenou svéprávností, v hospicech a s pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění
 • přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá chirurgickou roušku (nikoli látkovou)
 • návštěvy v domovech pro seniory a odlehčovacích sociálních službách jsou zakázané, výjimka platí pro uživatele nezletilé, s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci a uživatelů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace

 

Příjezd do Česka

 • člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář
 • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři
 • při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

  Zdroj: www.aktuality.cz

 

 1. ROUŠKY A RESPIRÁTORY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vláda dne 12. října 2020 schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zajištění ochranných pomůcek pro další ohrožené skupiny obyvatel. Pomoc se týká invalidních důchodců s třetím stupněm invalidity a mladších 18 let, kteří mají průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Podle návrhu bude mezi cílovou skupinu distribuováno, shodně jako v případě občanů starších 60 let věku, po 1 ks respirátoru FFP2 a 5 ks roušek na osobu. Ty poskytne Správa státních hmotných rezerv. Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí zajistí distribuci osobních ochranných prostředků svým klientům prostřednictvím České pošty, s. p.

Mimo samotné doručení bude Česká pošta, s.p. pověřena rovněž tříděním a kompletací jednotlivých zásilek, které bude probíhat za přísného dodržení všech nezbytných hygienických opatření a rovněž pod dohledem hygienika.

Zdroj: www.mpsv.cz

 

 1. ČESKÉ DRÁHY MYSLÍ NA VAŠE BEZPEČÍ

Aby všechny vaše cesty vlakem proběhly bez obav a ve zdraví, soustavně věnujeme zvýšenou pozornost prevenci šíření nemoci covid-19. Děkujeme proto všem cestujícím a zaměstnancům, že nám v současné epidemiologicky náročné době pomáhají svým jednáním přispívat k bezpečnému cestování.

 Aby vaše cesta vlakem byla bez obav

* Intenzivní úklid a dezinfekce souprav

Vlakové soupravy dezinfikujeme neustále, zvýšenou pozornost věnujeme dezinfekci dotykových ploch, především madlům, tlačítkům a klikám. Vnitřní prostory odstavených vagonů v depech po celé České republice od Chebu po Ostravsko čistíme ozónem.

Na severní Moravě ve spolupráci s dalšími partnery testujeme speciální nanonástřik, který brání ulpívání virů a jejich dalšímu přenosu.

* Platba kartou -  Bezkontaktní platby

Cestující motivujeme k nákupu jízdenek online nebo prostřednictvím aplikace Můj vlak. Pokud si cestující musí zakoupit jízdenku u pokladny nebo ve vlaku, upřednostňujeme bezkontaktní platbu.

* Chráníme naše cestující i zaměstnance; Před rizikem nákazy virem covid-19 chráníme naše cestující a zaměstnance. Pracovníci doprovodu vlaků mají k dispozici respirátory, roušky, brýle a dezinfekci, které chrání před nebezpečím nákazy nejen je, ale také naše cestující.

* Dodržujeme pravidlo 3 R

-  noste roušky,

- dezinfikujte si ruce,

- udržujte rozestupy.

K jeho respektování vyzýváme i naše cestující.

Zdroj: www.cd.cz/nase-vlaky/

 

 1. NĚCO PRO LEGRACI

V příloze najdete jednu aktuální píseň v podání zpěváka vystupujícího pod jménem Pokáč.

Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný (* 25. července 1990 Praha), je český písničkář a textař hrající na kytaru a ukulele. Patří mezi první české interprety propagující svou hudební tvorbu na portálu YouTube. V jeho písních se často nachází ironie, sarkasmus a nadsázka.