DRUHÁ VLNA – Důležité informace č. 1

Publikováno 12.10.2020 09:31 Odbočka Olomouc


Obrázek
  1. NABÍDKA POMOCI

Pokud se někteří z vás rozhodnou pro radikální omezení pohybu mimo dům a budou potřebovat pomoct s nákupy potravin a jiných nezbytností, vynasnažíme se najít pro vás opět dobrovolníky z řad studentů.

Napište nám nebo volejte buď koordinátorovi dobrovolníků
J. Příborskému, telefon 778 412 710 nebo kterékoliv další pracovnici odbočky.

 

  1. RADY PRO NELEHKOU DOBU

Určitě bychom to nikomu nepřáli, přesto se v této době může stát, že někoho z vaší rodiny nebo dokonce i vás samotné postihne onemocnění Covid-19.

Pro tuto situaci přinášíme několik následujících rad.

***

Jak se chovat v domácnosti s nakaženým nemocí Covid-19?


Pokud ve vaší domácnosti je někdo pozitivně testován na koronavirus,
 znamená to nošení roušek ve společných prostorách, dezinfekce
 kuchyně či koupelny a zvláštní nakládání s odpadem.
 
Jak se zařídit, aby bylo riziko nákazy co nejmenší?

 1. Kde se mám izolovat?

Pokud byla vám nebo někomu v domácnosti nařízena domácí karanténa, měli byste zůstat doma a nikam nevycházet, a to ani na nákup či k lékaři.
Pokud sdílíte bydlení s dalšími členy domácnosti, je dobré se
 izolovat v samostatném pokoji s oknem, aby mohlo být zajištěné větrání.
 
 2. Můžeme používat společné prostory?

Pokud bydlíte v domácnosti či ubytovacím zařízení se společnými prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi
a vycházet jen v nezbytných případech, a to vždy s rouškou. Pokud je to
možné, nevstupujte do společných místností, pokud jsou tam přítomni
ostatní. Jídlo jezte ve svém pokoji. Roušku, respirátor či jinou ochranu dýchacích cest je nutné používat také při kontaktu s jinými členy domácnosti. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měli byste používat zařízení jako poslední a poté ho řádně uklidit, tedy vyvětrat a vydezinfikovat.
 
 3. Můžu například na zahradu?

Domácí karanténa neznamená, že by člověk nemohl vyjít ani na zahradu, nebo že se nesmí pohybovat po bytě. Když je ale v blízkosti lidí, používá roušku
 
 4. Jak velké rozestupy máme dodržovat?

Zamezit by se mělo všem fyzickým dotekům, v případě předávání
jídla je nejlepší nechat tác za dveřmi pokoje. Ideální je minimální vzdálenost 1,5 metru od nakaženého. Zhruba do této vzdálenosti
od úst klesají kapénky z dechu k zemi, vyplývá z pozorování.
 
 5. Jak nakládat s předměty denní potřeby?

 Náčiní, kterého se dotýkáte, by se už neměli dotýkat další lidé. Ať už
 jde o ručníky nebo skleničky. Tyto předměty byste měli po použití
 důkladně umýt mýdlem či mycím přípravkem a vodou.
 Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a sušte
 vlastní utěrkou. Možné je použít také myčku nádobí. Používejte vlastní
 ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro
 osušení po koupání nebo sprchování, tak po mytí rukou.
 
 6. Jak prát prádlo?

Prádlo perte pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě
vhodné pro danou tkaninu, ideální jsou teploty nad 60 stupňů. Pokud je to možné, na nejvyšší možnou teplotu prádlo také sušte a žehlete.
 
 7. Jak nakládat s odpady?

Domácnosti s pozitivně testovanými členy nebo s lidmi v karanténě odpad třídit nemají. Navíc musí i před vhozením do směsného kontejneru či popelnice řádně zajistit, aby nedošlo k potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s jejich odpadky. Zvláštní nakládání vyžadují také jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice. Ty patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat.
Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byli maximálně
chráněni všichni, kteří s odpadem zacházejí. Zároveň je důležité dodržovat hygienická pravidla i při samotné vynášení odpadků,
tedy pořádně si umýt ruce nebo použít dezinfekční gel.
 
 8. Můžu přijímat návštěvy?

Po dobu izolace ne, zejména pokud jste starší nebo chronicky
nemocní. Ve skutečně nezbytném případě je třeba použít roušku
a udržovat bezpečnou vzdálenost, nejprve byste to však měli probrat
s lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky nebo přes sociální sítě.

9. Jak minimalizovat riziko nakažení ostatních osob?

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno
použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci covid-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky. Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky
a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou.
Ruce si mýdlem a vodou myjte často, nejméně 20 vteřin. V případě    potřeby používejte dezinfekci. Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 
10. Co dělat, když potřebuji k lékaři?

V případě že se zhorší váš zdravotní stav, objeví se zejména horečka,
kašel nebo dušnost, kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude
dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci s krajskou
hygienickou stanicí. Telefonická konzultace s lékařem je nezbytná, protože je třeba omezit kontakt s dalšími osobami ve zdravotnickém zařízení.

 

Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací?

 Izolace je opatření, které slouží k oddělení nemocných (případně osob s
 laboratorně prokázanou infekcí, avšak prozatím bez příznaků, tzn.
 v inkubační době) od zdravých osob. Cílem je zabránit dalšímu šíření
 infekce. Způsob izolace stanovuje ošetřující lékař či epidemiolog. Může
 probíhat buď v domácím prostředí (u méně závažné infekce),
 či na infekčním oddělení v nemocnici (závažné infekce).
 
Oproti tomu karanténa je oddělení osob podezřelých z nákazy od
ostatních osob. Osoby podezřelé z nákazy jsou lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou či se vyskytovali v rizikové oblasti, avšak v daný
moment nemají příznaky onemocnění. Jelikož však mohou být nakažení, musí se vyhýbat kontaktu s ostatními osobami, aby je případně také nenakazili.
Karanténu obvykle stanovuje lékař či epidemiolog a je třeba ji
dodržovat po dobu maximální délky inkubační doby, tedy doby, kdy lze
očekávat projev onemocnění. Většinou spočívá v omezení různých aktivit až po úplné omezení kontaktu s okolím. Obvykle probíhá v domácím prostředí.
 
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/

  1. NĚCO PRO ODLEHČENÍ

Čeština je opravdu pozoruhodně vtipný jazyk. Ať zkusí nějaký Angličan,

Francouz či Němec napsat něco takového ve svém rodném jazyce.

Minipovídek složených ze slov začínajících písmenem P jsme četli určitě již celou řadu.

Dnes přinášíme jednu na žhavě aktuální téma.

***

PANDEMIE

Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!

Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě, pomaličku, polehoučku plošně postupuje po povrchu planety.

Pichlavá pandemická potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi. Přeskakuje přes pána, paní, příbuzné, politika, pekaře, popeláře, poslance.

Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme, padáme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel, příbuzných, poznáváme především pozdravením.

Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; policajti pozorují postavy plížící se pomalu po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista píská, prská.

Politici pořád podivně plácají přes pokrývky pusy.

Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí.

Ptáme se: PROČ?

Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy, pomíjíme příbuzné!

Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy!

Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se?

Protože pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme!

Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!

Pocity padají podél pochmurné propasti.

Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs!

Přestaňme plakat, panikařit!

Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky prvního "palebného pole", poděkujeme, přežijeme.

Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme přátelství.

Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, pracovat na poli, provětrat pejska, poškrábat prasátko, pokochejme se přírodou, přivoňme pivoňce, podbělu. Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme pohostinným přátelům.

Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku.

Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku.

Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor.

Přeji poklidné přežívání pandemie, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, polibky přátel, políbíme příbuzné. Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno, pitomce plácneme po pr....

Prchej, proradná pandemie, prchej!!!

Autor: Marek Balko

Zdroj: www.munimedia.cz