Bílá pastelka po roce opět v ulicích

Publikováno 19.09.2018 10:15 Odbocka Brno


Obrázek

Ve středu 17. října 2018 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již
19. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří
speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé
ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými
společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.
Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 900
dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 30,-
Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2019.
Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, z. s.,
Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů; odstraňování
dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně
potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci
a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání);
volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných
knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část
prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět
do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova
písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další).
Rozhlasový spot pro kampaň Bílá pastelka 2018 namluvil herec Martin Dejdar.
SONS ČR, z. s. tímto děkuje všem partnerům Bílé pastelky, jimiž jsou: Seznam.cz,
Frekvence 1, Rádio Bonton, Česká spořitelna, a.s., DHL Express (Czech Republic)
s.r.o., KARTON SERVIS s.r.o., Loomis Czech Republic a.s., MORAVIAPRESS s.r.o.
a další. Velké poděkování patří Lions Clubu, District 122, Česká a Slovenská
republika, který nám daroval 170 000 ks bílých pastelek.
„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou
nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších
činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
V roce 2017 činil výtěžek sbírky 2.760.152,- Kč.
Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, Ing. Radek Šváb,
koordinátor sbírky, tel.: 221 462 453, 778 768 390, e-mail: svab@sons.cz,
www.sons.cz
www.bilapastelka.cz
www.facebook.com/bilapastelka

Video


Spot Bílá pastelka