Bezpapírový brajl 2020

Publikováno 21.01.2020 08:38 Chlanda Luboš


Začíná: 21.03.2020 09:00
Končí: 21.03.2020 15:00
Kde: sídlo SONS, Krakovská 21, Praha 1

 

Bezpapírový brajl – první soutěž visegradské čtyřky

 

Sotva zaklapneme dveře za naší tradiční soutěží ve čtení a psaní bodového písma pořádanou vydavatelstvím Zora SONS, vynořuje se na obzoru soutěž nová. Země Visegradské čtyřky (Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko) se v letošním roce rozhodly přispět činem k prosazování brailské gramotnosti prostředky 21. století. Za tím účelem se ve dnech 13. až 15. května 2020 uskuteční v Budapešti mezinárodní soutěž v práci s brailskými elektronickými zobrazovači. Podmínkou jsou však národní kvalifikace a o té české se dovíte v následující pozvánce k účasti.

 

Do národní kvalifikační soutěže se mohou hlásit jak uchazeči s krátkými brailskými řádky (12-14 znaků), tak uchazeči se 40-znakovými řádky. Národní soutěž se bude konat v sobotu 21. března 2020 od 9:00 do 16:00 s polední přestávkou v sídle SONS, Krakovská 1695/21, Praha 1.

 

Jaké vás čekají disciplíny: Nejprve to bude čtení na rychlost. Disciplína je podobná čtení z listu papíru. U nás však nepočítáme přečtená slova za dvě minuty, ale měříme čas, za který přečtou jednotliví soutěžící stejný text. Ve druhé disciplíně si ověříme, jak přesně umíme napsat diktovaný text a jak pečlivě jej dokážeme ve stanoveném časovém limitu opravit. A je žádoucí dávat opravdu velký pozor: i nadbytečná mezera se počítá za chybu, která může rozhodnout o našem umístění. Třetí disciplína je nejzapeklitější: Po soutěžících se chce, aby sestavili rozházený text do správného řazení; jedná se zpravidla o báseň a při správném uspořádání jednotlivých veršů nám pomáhá rým (někdy docela složitý), význam a občasné číslování řádků. Poslední disciplína je proti všem ostatním hračkou: Soutěžící pošlou svůj diktát a báseň elektronickou poštou na centrální počítač poroty.

 

Jaké technické vybavení je zapotřebí:

1)           Soutěžící si přinesou vlastní brailský řádek (buď 12 nebo 14-znakový, popřípadě 40-znakový) vybavený osmibodovou zadávací klávesnicí (řádky o jiném počtu znaků nebudou připuštěny). Řádky si nezapomeňte dostatečně nabít.

2)           Soutěžící si přinesou vlastní iPhony, popřípadě iPady.

K dispozici bude přiměřená technická podpora, která může pomoci před soutěží s propojením řádku a iPhonu/iPadu nebo s nabitím zařízení společnosti Apple. Je však vysoce nepravděpodobné, že budou k dispozici náležité nabíječe k jednotlivým typům brailských řádků.

 

Pokud to bude předem dohodnuto, může být soutěžícímu zapůjčen 14-znakový řádek BraillePen nebo 40-znakový řádek Alva Comfort. Jedná se však o krajní možnost – soutěžit s řádkem, na který nejsme zvyklí, je totiž spíše nevýhodou.

 

Bude se pracovat v prostředí odečítače Voiceover s editorem Poznámky. Hlasová podpora bude umožněna jen u některých disciplín (nezapomeňme, že jsme na brailské soutěži!). S PC a operačním systémem Windows se nepočítá.

 

Do národního kvalifikačního kola soutěže v práci s elektronickými brailskými řádky se hlaste individuálně na tyto dvě adresy elektronické pošty: urbanek@sons.cz a volejnik@sons.cz (dbejte, prosím, abyste použili pro přihlášku obě shora uvedené adresy); přihlášky v listinné podobě se nepřijímají. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, na kterou vám budou těsně před soutěží do vašeho iPhonu/iPadu zaslány soutěžní materiály, číslo mobilního telefonu, název vašeho brailského řádku a další informace, které považujete za nutné. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 9. března 2020; hlaste se, prosím, co nejdříve; počet účastníků je omezen na 12 uchazečů. Do mezinárodní soutěže visegradské čtyřky v Budapešti, dotované velmi hodnotnými cenami, postupují tři vítězové národního kola.

 

Logistické údaje závazné pro účastníky soutěže:

1)           Místo konání národního kvalifikačního kola: sídlo SONS, Krakovská 1695/21, Praha 1.

2)           Datum konání národního kvalifikačního kola: sobota 14. března 2020.

3)           Příchod: 9:00.

4)           Vyhlášení výsledků: přibl. 15:00.

5)           Přesnější informace obdrží přijatí uchazeči včas.

 

Přeju hodně štěstí a těším se na osobní setkání.

 

Rudolf Volejník, hlavní porotce

 

Projekt spolufinancují vlády České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím grantů poskytnutých Mezinárodním visegradským fondem. Posláním Fondu je prosazovat ideje udržitelné regionální spolupráce ve Střední Evropě.