Autobusové nádraží a terminály


Autobusové nádraží a terminály

Pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace, tzn. pro osoby nevidomé a slabozraké je prioritně nutné dodržet legislativní podklady, platné ČSN a prováděcí vyhlášku 398/2009 Sb.

- vzhledem k velké chybovosti pří návrhu projekční činnosti nutno vždy (terminály - nádraží) konzultovat na ČKAIT viz Poradenství pro řešení bezbariérovosti staveb pro zrakově postižené

- funkční signální pás k označníku (od přirozené vodící linie) - funkčně hmatově a kontrastně lemovaný - viz podklady TZÚS

Certifikovaná dlažba - TZÚS (popis včetně hmatového kontrastu)

Chodníkové prvky COMCON CD, 200 x 200 tl. 60 mm (pdf; 2 MB) 

Chodníkové prvky COMCON DV, 100 x 200 tl. 30 mm (pdf; 528 KB)

Chodníkové prvky COMCON VL, 400 x 400 tl. 26 mm (pdf; 404 KB)

Chodníkové prvky COMCON DV (pdf; 1 MB)

Chodníkové prvky COMCON ZD (pdf; 1 MB) 

Prvek COMCON VL, 95 x 200 tl. 70 mm (pdf; 5 MB)

Prvek COMCON VL, 145 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 MB) 

Prvek COMCON VL, 255 x 400 tl. 26 mm (pdf; 5 MB) 

- na zastávce / ostrůvku - zábradlí s funkcí vodcící linie (zajištění pohybu na zastávce v podélném směru)

- výška obrubníku 200 mm (viz ČST)

- na zastávku přístup vždy přechodem (viz ČSN)

- štítky na označníku - haptické, reliéfní, braillské

- elektronické odjezdové a příjezdové tabule s akustickým výstupem (dle platné leg. být musí) - ovládaní - zde


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.