Aktuality v odbočkách

 

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 24.11.2017 19:37, Odbočka Semily

Vánoční besídka

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Rozloučení s rokem 2017

Vánoční koledy = Honza - kytara a zpěv, Vláďa - zobcová flétna, Radka - zpěv


Začátek: 15.12.2017 13:00
Konec: 15.12.2017 17:00
Kde: Semily - Klubovna SONS

 

Publikováno 24.11.2017 19:18, Odbočka Semily

Vánoční bowling o ceny

Obrázek

VÁNOČNÍ BOWLING O CENY


Začátek: 07.12.2017 10:30
Konec: 07.12.2017 15:30
Kde: Lomnice nad Popelkou

 

Publikováno 24.11.2017 19:05, Odbočka Semily

DORÁŠEK - Prosinec 2017

Obrázek

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ

PRO ČLENY SONS, KLIENTY TYFLOCENTRA A VŠECHNY NAŠE PŘÍZNIVCE

DORÁŠEK - prosinec 2017 

Publikováno 23.11.2017 12:22, Odbočka Olomouc

Aktivizační služby a poradenství pro zrakově postižené v Uničově

Obrázek

Dne 1. 11. 2017 proběhla první schůzka pracovníků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Oblastní odbočky Olomouc s uživateli této nové služby ve společenské místnosti Centra sociálních služeb na Gymnazijní ulici v Uničově. Za účasti paní ředitelky Centra sociálních služeb Bc. Jaroslavy Kocurkové, DIS, se účastnice dozvěděly zajímavé informace o kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené, o sociálních dávkách ze systému státní sociální podpory a o nabídce periodik pro zrakově postižené čtenáře ve zvětšeném černotisku, Braillově bodovém písmu a audiočasopisů.

Poradenské hodiny budou probíhat vždy první středu v měsíci v pravidelném čase 9.00 až 11.00 ve společenské místnosti Domova s pečovatelskou službou na Gymnazijní ulici. Zveme další zájemce z řad zrakově postižených občanů města Uničova.

Za SONS ČR, z. s., Oblastní odbočku Olomouc

                                                                                                                                                                    Alena Hejčová 

Publikováno 23.11.2017 12:15, Odbočka Olomouc

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb - Přijďte nahlédnout do světa nevidomých

Obrázek

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se při příležitosti Dne nevidomých v Olomouci představily veřejnosti střediska poskytující služby nevidomým a slabozrakým – Tyfloservis, o. p. s., TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., Oblastní odbočka SONS ČR, z. s., a prodejna SONS Tyflopomůcky.

Přítomné návštěvníky zaujaly besedy s majitelkami vodicích psů, nejen na téma „Trapasy ze života“.

Návštěvníci si prožili roli nevidomého i roli průvodce a uvědomili si tak naléhavou potřebu každého člověka být samostatný a nezávislý.

Mohli si vyzkoušet poslepu zalít květiny, rozkrojit jablko, rozpoznávat mince a bankovky, vybrat a složit oblečení, poznat hmatový obrázek.

Zjistili, jak vidí spoluobčané s různými typy zrakových vad, a s jakými obtížemi těžce slabozrací mohou číst zvětšený černotisk či namalovat jednoduchý obrázek.

Zaujalo též rozpoznávání vůní nebo zjištění, jak funguje PC s hlasovým či zvětšovacím programem, čtečka textu nebo mobily pro nevidomé.

V prodejně Tyflopomůcek by si mohli návštěvníci prohlížet nabídku zboží ještě dnes. Byli zvídaví a hodně se ptali, co k čemu slouží.

Velkým lákadlem byla zvuková střelba a možnost napsat si sám své jméno Braillovým bodovým písmem, za pomoci instruktorů a prohlídka haptických map.

Organizátoři měli radost z účasti a zájmu škol i veřejnosti. Vždyť kdyby si každý odnesl jen povědomí o těchto službách a schopnost nebát se oslovit na ulici nevidomého a nabídnout mu pomoc, měl Den otevřených dveří smysl.


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 23.11.2017 11:58, Odbočka Olomouc

Galavečer

Obrázek

Děkujeme za podporu!

V pátek 17. listopadu se konal Galavečer, který zorganizoval dobročinný spolek Dobré místo pro život v čele s jeho předsedkyní paní Věrou Novotnou.

Probíhal v hotelu NH v Olomouci a výtěžek z akce bude věnován na podporu Střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci.

V průběhu večera byly také předány symbolické šeky třem neziskovým organizacím, mezi nimi i naší oblastní odbočce.

Takto byl rozdělen výtěžek z "Kabelkového veletrhu", který uspořádal v kině Metropol již poněkolikáté Olomoucký deník.

Šeky organizacím předával šéfredaktor Deníku pan Martin Dostál.

Naše odbočka získala částku 12 000 Kč, která bude použita na pořízení a instalaci zálohovacího serveru a wifi-routeru.

Ten bude sloužit pro zasíťování počítačů pracovníků odbočky, uložení databáze klientů a členů, ukládání digitálních dokumentů.

Touto cestou děkujeme Olomouckému deníku a taktéž Dobrému místu pro život, které bylo spolupořadatelem "Kabelkového veletrhu" za významnou finanční pomoc.

                                                                                                                                                                        J. Příborský


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 23.11.2017 08:17, Odbočka Kroměříž

5. ročník turnaje ve společenské hře Qardo

Obrázek

V sobotu 18. listopadu jsme se poprvé zúčastnili krajského turnaje ve společenské hře nejen pro nevidomé  Qardo. Jeho 5. ročník pořádala Oblastní odbočka SONS ve Zlíně a přijeli na něj soutěžit, mimo našich zástupců a hráčů pořádajícího Zlína, také hráči ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Olomouce, Břeclavi a Slovenské Nitry.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 22.11.2017 22:15, Odbočka Kyjov

My měli zavřeno

Obrázek

13. listopadu je Den nevidomých. V tuto dobu byl ve všech odbočkách  Den otevřených dveří. Jen ty naše zůstaly zavřené pro veřejnost, jinak se to tam doposud hemží řemeslníky a my, pracovnice v tom rambajzu se snažíme pracovat, přenášet, urovnávat, uklízet - prostě u nás se provádí celková rekonstrukce. Ale...


Počet obrázků: 15

 

Publikováno 22.11.2017 08:52, Odbočka Česká Třebová

Otevřeli jsme dveře veřejnosti

Obrázek

Ve čtvrtek 16. listopadu jsme uspořádali již tradiční, podzimní Den otevřených dveří.

Tentokrát ve spolupráci s Tyfloservisem, o. p. s., Hradec Králové – Pardubice a firmou Sagitta, ltd., Brno. Vystavovatelé předvedli mnoho elektronických kompenzačních pomůcek a poskytli zájemcům cenné rady. Členové klubu šikovných rukou předvedli své výrobky, které si mohli návštěvníci zakoupit a udělat radost sobě, nebo svým blízkým.

Velice si vážíme zájmu veřejnosti. Během dopoledne nás navštívilo přes 30 lidí z našeho regionu se zájmem o kompenzační pomůcky nebo o odborné sociální poradenství pro zrakově hendikepované. Navštívila nás také pracovnice sociálního oboru města Česká Třebová.

Touto cestou děkujeme vystavovatelům za spolupráci, regionálním mediím za propagaci a veřejnosti za zájem o naše služby.

Jakub KUboš Kročák


Počet obrázků: 3

 

Publikováno 21.11.2017 13:32, Odbočka Zlín

V. ročník turnaje ve hře QARDO

Obrázek

Dne 18. 11. 2017 proběhl u nás na odbočce V. jubilejní ročník turnaje ve hře QARDO. Přijeli k nám soutěžit hráči ze Zlína, Vsetína, Valašského Meziříčí, Kromeříže, Břeclavi, Olomouce a z Nitry.


Počet obrázků: 9

 

Publikováno 20.11.2017 15:14, Odbočka Kroměříž

Výlet do Čech pod Kosířem

Obrázek

V úterý 14. listopadu jsme se zúčastnili celodenního výletu pořádaného Oblastní odbočkou Přerov. Cílem našeho posledního výletu v letošním roce se staly Čechy pod Kosířem, tamní zámek, hasičské muzeum a jedinečné muzeum historických kočárů.

Nejprve jsme navštívili zámek, kde nás naše průvodkyně provedla interiéry jižního křídla zařízenými ve stylu přelomu 19. a 20. století s množstvím portrétů, z nichž některé jsou dílem Josefa Mánesa, pravidelného návštěvníka zámku a přítele jeho majitelů, šlechtického rodu Silva – Tarouca, autentických fotografií a osobních předmětů vážících se k životu příslušníků tohoto rodu.

Během prohlídky jsme měli možnost seznámit se pomocí hmatu se zařízením pokojů, dobovými předměty a oděvy.  Na zámku jsme si také prošli instalovanou expozici otce a syna Svěrákových zaměřenou na jejich scénáristickou a filmovou tvorbu. Po obědě, který jsme si dopřáli v restauraci v Kostelci na Hané a po návratu zpět do Čech pod Kosířem, pokračoval náš výlet návštěvou hasičského muzea. Tady nás náš průvodce seznámil zasvěceným a poutavým výkladem s historií hašení požárů od starověku až po současnost, a provedl nás velkou expozicí vybudovanou na základech bývalé továrny na hasicí techniku firmy Smékal, v níž jsme si mohli prohlédnout i osahat množství vystavovaných exponátů od džberů na hašení, přes ruční a parní stříkačky, až po historická hasičská auta, také kompletní hasičskou výstroj a výzbroj. V sousedství se nachází průběžně stále budované unikátní muzeum historických kočárů, které bylo posledním bodem v programu našeho výletu. Jeho ředitel a také restaurátor v jedné osobě, pan Václav Obr, nás s osobitým a barvitým výkladem seznámil jak s historií muzea prací řemeslníků – restaurátorů, tak i se samotnými vystavovanými kočáry, včetně barokního zlatého arcibiskupského kočáru a největšího koňmi taženého smutečního kočáru na světě. V závěru nás pozval na akce, které muzeum pravidelně pořádá. Nakonec jsme si mohli vystavované exponáty důkladně prohlédnout a u zrenovovaných kočárů hmatem prozkoumat jejich elegantní nádheru a řemeslně dokonale zpracované detaily.  Domů jsme se vraceli po příjemně prožitém dni s našimi přáteli z Přerova a Olomouce plni nových zážitků. Těšíme se na shledanou při dalších společných setkáních a zajímavých akcích v roce 2018.

 


Počet obrázků: 24

 

Publikováno 20.11.2017 11:28, Odbočka Olomouc

Listopadové „punčování“ ve stánku Dobrého místa pro život

Obrázek

Máte rádi Vánoce a jejich kouzelnou atmosféru včetně předvánočního období?? Navštěvujete vánoční trhy?? A co takhle punč nebo svařák? Odoláte??

Pojďte si užít předvánoční období společně s námi.

KDY: 28. 11. 2017 od 14:00

KDE: Horní náměstí Olomouc

Sraz účastníků 14:00 před restauraci Drápal (zastávka Okresní soud).

A proč právě v tento den?? Protože právě dnes budou studenti a učitelé z církevního gymnázia ve stánku Dobrého místa pro život prodávat punč, jehož výtěžek bude použit ve prospěch naší organizace.

Na setkání se těší

K. Nádvorníková, H. Pavlišová, M. Kebrdlová

OO SONS Olomouc, I. P. Pavlova 69, tel. 585 427 750, 773 793 042, 608 321 399


Počet obrázků: 3
Datum: 28.11.2017 18:00

 

Publikováno 20.11.2017 11:01, Odbočka Olomouc

Druhá část výletu do Šternberka

Obrázek

Další návštěva Šternberka

Po prvním úspěšném výletu do Šternberka konaném v rámci klubu setkávání v září, kdy jsme navštívili Augustiniánský klášter, jsme se dne 9. 11. 2017 rozhodli vydat opět společně do tohoto krásného města a navštívit Expozici času. Původně obě návštěvy byly naplánovány na jeden den, ale protože se nám v Augustiniánském klášteře prohlídka moc líbila, byla příjemná a nabitá informacemi, obě návštěvy bychom si v jeden den řádně neužili. A tak jsme se rozhodli, že na Expozici času si vyhradíme dostatek času při další návštěvě Šternberka.

Sešli jsme se na hlavním nádraží u pejska ve 13:20 hod. a autobusem jsme odjeli do Šternberka, kde na nás čekali naši přátelé bydlící v tomto městě.

Společně jsme se pak vydali na prohlídku.

Paní průvodkyně se nám moc věnovala a byla velmi potěšená košíčkem, který vyrobili naši šikovní členové.

Děkuji všem zúčastněným a myslím, že návštěva byla pro všechny zajímavá a že se nám výlet podařil.

                                                                                                                                                            Ing. Hana Pavlišová


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 20.11.2017 10:38, Odbočka Olomouc

Expedice Přes Bar(iéry) 2017

Obrázek

OO SONS Olomouc srdečně zve na povídání s názvem

 

Expedice Přes Bar(iéry) 2017 aneb Přes hranice (ne)možného a ještě dál!

Ptáte se, o co přesně jde?? Tak přijďte a uvidíte.

Dorazí k nám několik studentů z Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, aby nám tuto nevšední expedici blíže představili.

Mezi nimi i zrakově postižená slečna Zuzana Chamulová.

Pro začátek však můžu prozradit, že hlavní náplní celé akce je zprostředkování nevšedních zážitků účastníkům se zdravotním postižením prostřednictvím různých možností, což v praxi znamená i překonávání bariér a posunutí vlastních možností handicapovaného.

Naši hosté své vyprávění doplní i fotkami a videi o svých cestovatelských zážitcích.

Vaše dotazy budou vřele vítány.

 

V klubovně OO SONS

 

Na setkání se těší

K. Nádvorníková, H. Pavlišová, M. Kebrdlová

tel. 585 427 750, 773 793 042, 608 321 399


Datum: 23.11.2017

 

Publikováno 20.11.2017 08:46, Odbočka Kyjov

Učili jsme se být kreativnější a šikovnější

Obrázek

Papír je úžasný vynález. Neslouží však jen na psaní, ale dají se z něj udělat i zajímavé papírové vánoční dekorace, zároveň si potrénujete trpělivost.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 20.11.2017 05:27, Odbočka Kyjov

Nabídka Tyflopomůcek

Obrázek

Podle Tyflopedického jmenného lexikonu je kompenzační pomůcka pomůckou, jejíž konstrukce umožňuje přenesení vizuálního vjemu do sféry vjemu taktilního. Pomáhá nevidomým a těžce slabozrakým osobám získat ucelenější názor na objekt.


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 14.11.2017 13:23, Odbočka Zlín

Bílá pastelka 2017 - poděkování nejlepším

Obrázek

Dne 10. 11. se v Praze uskutečnilo poděkování nejlepším dvojicím dobrovolníků, kteří se účastnili sbírky Bílá pastelka. Samozřejmě se jej zúčastnila i naše dvojice děvčat ze ZŠ Trávníky Otrokovice - Sabina Hoferková a Karolína Andrýsková, která letos byla nejúspěšnější nejen v Zlínském kraji, ale také v celé České republice. Níže si můžete přečíst článek od zástupkyně ředitele školy ZŠ Trávníky Otrokovice Mgr. Evy Horňákové, která dvojici děvčat doprovázela do Prahy.


Počet obrázků: 5

 

Publikováno 14.11.2017 10:09, Odbočka Zlín

Český rozhlas Zlín u nás na odbočce

Obrázek

U příležitosti Dne nevidomých dne 13. 11. k nám zavítali redaktoři Českého rozhlasu ze Zlína. Natáčeli s naší předsedkyní Martou Zemanovou reportáž o životě lidí se zrakovým postižením a také rozhovor s manželi Milanem a Helenou Hradilovými o Mistrovství ČR ve zvukové střelbě, které se konalo na naší odbočce dne 28. 10. 

Obrázek

Dne 7. 11. 2017 nás v rámci Dne otevřených dveří na naší odbočce navštívili spolu s asistentkou pedagoga Bc. Pavlínou Šindelářovou žáci ZŠ Trávníky Otrokovice. Jak se jim u nás líbilo se můžete dočíst v článku níže. 

Publikováno 13.11.2017 05:12, Odbočka Kyjov

Hladový Bizon

Obrázek

Když jsme se dozvěděli že do kin má být distribuován film o hluchoslepém Honzovi, neváhali jsme ani minutu a domluvili jsme si promítání komentované verze v kyjovském kině.


Počet obrázků: 4

 Zobrazena stránka 120 z 154 (celkem 3070 záznamů)
Jít na stránku: 1 .. 10 .. 20 .. 30 .. 40 .. 50 .. 60 .. 70 .. 80 .. 90 .. 100 .. 110 .. 118 119 120 121 122 .. 130 .. 140 .. 150 .. 154