09/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 11.10.2022 13:07 Šnyrych Jan


Obrázek

Po dvojici prázdninových zpráv, které připravil prezident SONS Luboš Zajíc, přišla řada na mě, Jana Šnyrycha. Září byl měsíc, který jsme oba strávili ve velmi svižném tempu, je tedy opravdu o čem psát.

Republiková rada

Měsíc jsme zahájili čtvrtým řádným zasedáním Republikové rady SONS. Na programu jednání bylo mnoho bodů. K těm, které by mohly být zajímavé pro veřejnost, patří určitě diskuse o projektu obnovení prostor pro fitness aktivity zrakově postižených v Krakovské 21. Dle našeho průzkumu nemají nevidomí a slabozrací nikde v Praze možnost těmto aktivitám se věnovat v přístupném a přátelském prostředí. Přitom se nám hlásí desítky zrakově postižených, kteří by o pravidelné či alespoň občasné cvičení měli zájem. Proto jsme připravili projekt na úpravu vhodných prostor v SONS, jejich vybavení cvičebním zařízením a také zajištění odborného fitness konzultanta pro ty, kdo by s těmito aktivitami začínali. Aktuálně usilujeme o získání financí na tento projekt a věříme, že jej v následujících měsících budeme moci začít realizovat.

Dalším větším tématem zářijové Republikové rady bylo ustavení poradního orgánu prezidenta SONS a šéfredaktora Zory. Z diskuse rady vyplynul zájem, že tento orgán neponese původně navrhovaný název Redakční rada, ale Komise pro vydavatelskou činnost. Nicméně těžištěm její činnosti bude přinášení podnětů šéfredaktorovi a redakci Zory jak k obsahu, tak i ke složení všech periodik a jejich formátů, tak aby nabídka vydávaných časopisů byla pro čtenáře co nejatraktivnější. V komisi bude pracovat šéfredaktor Zory, prezident SONS a pět členů, kteří byli jmenováni na dvouleté období. Jde o Ivetu Bělovovou, Vladislava Krajíčka, Jana Příborského, Rudolfa Volejníka a Marii Zemanovou. Komise se poprvé sejde začátkem listopadu.

Cesty na odbočky SONS

V září probíhala realizace 1. etapy našeho velkého projektu IROP. V jejím rámci byly na všechny odbočky SONS, které poskytují registrované sociální služby, dodány sady speciálních pomůcek pro zrakově postižené. Kolegyně a kolegové z odboček se sešli na dvou školeních, kde se blíže seznámili se všemi novými pomůckami. Osobně jsem se zúčastnil školení pro moravské odbočky, které proběhlo v Olomouci, a OO Olomouc patří dík za to, že této akci poskytla organizační zázemí.

Luboš Zajíc se v září zúčastnil dvou oblastních shromáždění odboček SONS. Zajímavostí obou těchto shromáždění bylo, že se na nich projednávalo slučování. Konkrétně členové odbočky Praha jih se rozhodli pro spojení s odbočkou Praha západ. V Plzni se na společném shromáždění spojily odbočky Plzeň jih a Plzeň město. Věříme, že se nové uspořádání v Praze i Plzni osvědčí.

Dny umění nevidomých

13. září jsem měl možnost navštívit zajímavou akci pořádanou právě plzeňskou odbočkou. Šlo o výstavu fotografií známého fotografa Václava Fanty, které zachycují podobu porevoluční Prahy z roku 1992. Samotný autor fotografií, který je stále aktivní v naší komunitě, na vernisáži velmi poutavě povyprávěl o okolnostech vzniku unikátních snímků.

Druhou kulturní akcí v rámci Dnů umění nevidomých, které jsme se v září zúčastnili společně s výkonnou ředitelkou Veronikou Pokornou a dalšími kolegy, byl koncert Vokál klubu v Domově pro zrakově postižené na Palatě. Samotné vystoupení, které bylo tentokrát plné lidových písní, bylo moc pěkné. Zajímavá byla ale také následná prohlídka zařízení, kde jsme se mohli seznámit s prostředím a způsobem péče, které zařízení na Palatě poskytuje zrakově postiženým seniorům.

Přítomnost v médiích

Zejména díky Luboši zajícovi se SONS a problematika zrakově postižených objevuje často i v médiích. Luboš byl společně s Veronikou Pokornou hostem pořadu Neziskovky v internetovém rádiu Applaus. Ačkoli jde o rádio, lze se na pořad podívat zpětně jako na video záznam.

Luboš v září navštívil také Českou televizi a Český rozhlas. V ČT vystoupil možná trochu překvapivě v Televizním klubu neslyšících. Řeč zde ale byla o problému, který máme s neslyšícími společný, a sice o zpřístupňování televizních pořadů. Stejně jako neslyšící prosazují lepší dostupnost titulkování, my usilujeme o totéž v případě audiopopisu. V Českém rozhlase byl Luboš na pozvání moderátora nedělního vydání pořadu Jak to vidí Zbigniewa Czendlika. Zatímco výše zmíněný televizní pořad teprve bude odvysílán, rozhlasové Jak to vidí s Lubošem Zajícem si můžete už nyní poslechnout z archivu Českého rozhlasu.

V září jsme se s Lubošem objevili také v jednom médiu speciálně určeném zrakově postiženým a sice v Naší šanci. Petr Mašek nás pozval k mikrofonu, abychom trochu zrekapitulovali rok našeho působení ve vedení SONS a odběratelé Naší šance rozhovor obdrželi v jejím zářijovém vydání.

Luboše Zajíce počátkem měsíce také hostila Hanka Petrová jakožto moderátorka besedy SONS online. A v rámci téhož projektu jsem se podílel na dalším pokračování technologického podcastu Téčko Plus, kde o vývoji hlasových syntéz velice zajímavě povídal jejich dlouholetý tvůrce Rostislav Sáček.

Národní rada zdravotně postižených

V září nás čekala jednání dvou důležitých orgánů NRZP – Luboš Zajíc se účastnil zasedání předsednictva a já zasedání Republikového výboru. Na obou jednáních patřila k důležitým tématům těžká sociální situace zdravotně postižených, kterou chce NRZP řešit mimo jiné zvýšením příspěvku na mobilitu. Další pro nás důležité téma je také zvýšení úhrad za zdravotnické prostředky, o kterém jsme již informovali dříve.

Další aktivity už jen telegraficky

  • Rádi jsme se sešli s novou ředitelkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé paní Brianou Čechovou.
  • Luboš Zajíc a Veronika Pokorná byli v Olomouci přítomni oslavě 30. výročí založení Nadace profesora Vejdovského.
  • Luboš Zajíc se zúčastnil konference o integraci osob se zdravotním postižením na trh práce, která se konala v rámci českého předsednictví EU.
  • Před volbami jsme oslovili pražské politiky kandidující do místních zastupitelstev, aby se vyjádřili k řešení problémů se sdílenými koloběžkami. Jejich přísliby jim budeme v příštím období důsledně připomínat.

A to je již téměř vše. Bohužel v našem výčtu aktivit za září chybí návštěva festivalu Tyfloart. Této opět velmi úspěšné akce bychom se sice rádi zúčastnili, ale časově se nám křížila s pořádáním zasedání Komise Evropské unie nevidomých pro styk s EU, kterou SONS na přelomu září a října v Praze hostila. Zmíněná mezinárodní událost byla pro SONS důležitá, nicméně se z větší části odehrávala už v říjnu, necháme si ji tedy na příští zprávu, ve které budeme určitě informovat i o naší sbírce Bílá pastelka a mnoha dalších událostech.

Všem pracovníkům, členům, dobrovolníkům a příznivcům SONS přeji co nejúspěšnější průběh právě této naší sbírky a všem ostatním potom příjemné podzimní dny.
Jan Šnyrych, viceprezident SONS ČR, z. s.


Obrázky

Zástupkyně ředitele Eva Průchová provází Luboše Zajíce, Jana Šnyrycha a další zájemce Domovem pro zrakově postižené na Palatě. Zástupkyně ředitele Eva Průchová provází Luboše Zajíce, Jana Šnyrycha a další zájemce Domovem pro zrakově postižené na Palatě.
Luboš Zajíc a Veronika Pokorná na oslavě 30. výročí Nadace prof. Vejdovského v Arcibiskupském paláci v Olomouci Luboš Zajíc a Veronika Pokorná na oslavě 30. výročí Nadace prof. Vejdovského v Arcibiskupském paláci v Olomouci