08/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 15.09.2022 15:36 Zajíc Luboš


Obrázek

Hned na začátku informací o činnosti prezidenta a viceprezidenta SONS v srpnu 2022 musím prozradit to, co by pravidelným a pozorným čtenářům jistě neušlo, tedy že se dopouštíme určité výjimky v autorství těchto informací; srpnové dění měl dle nastoleného pravidla střídání připravit viceprezident Honza Šnyrych, ale množství jeho jiných pracovních povinností nás přimělo k tomu, abych prázdninový dvojblok dotáhl v prezidentském gardu; však já si to někdy vyberu.

Sbírkové psí kasičky na České poště II.

V úvodu červencového článku jsem popisoval jednání s Českou poštou, zda v jejích provozovnách budeme moci ponechat naše sbírkové psí kasičky. Během srpna jednání pokračovala, ačkoliv jen po e-mailech, ale jsem rád, že máme v ruce zatím sice ne zcela závazné, protože jen mailem pracovnicí Generálního ředitelství zaslané vyjádření, že i přes z některých regionů přicházející špatné signály vše nasvědčuje tomu, že dojde ke znovu potvrzení smlouvy o pokračování vzájemné spolupráce.

Dovolená

Ano, i toto je „činnost“, které jsme se s viceprezidentem v srpnu věnovali, pěkně jsme si to rozdělili. Já jsem se nejdříve aktivně turisticky pohyboval v Novohradských horách, a poté o něco pasivněji relaxoval v Posázaví v prvních dvou srpnových týdnech, Honza mě vystřídal ve třetím a čtvrtém týdnu a snad mohu prozradit, že se také nepustil nikam za hranice naší vlasti, nicméně alespoň (na rozdíl ode mě) navštívil moravské končiny, konkrétně Jeseníky.

Předsednictvo NRZP

Jednou z prvních pracovních povinností, která mě po návratu z dovolené čekala, byla účast na setkání předsednictva Národní rady osob se zdravotním postižením. Probírána byla různá témata, já bych však rád upozornil na to, které nás pravděpodobně bude provázet po delší dobu; jde o zdravotnické prostředky. Ze zdravotního pojištění je nám přispíváno na optické pomůcky, bílé a červenobílé hole, teploměry a indikátory světla. Jenže limity příspěvků od pojišťoven se ročně zvyšují cca o 3 %, což při současném a předpokládaném budoucím tempu inflace rozhodně nemůže stačit. Z občasných kontaktů s jediným výrobcem bílých i červenobílých holí v České republice, Ing. Milošem Svárovským vím, že již po několik let udržuje ceny na, dokonce v posledních letech i pod hranicí rentability a dodávky pro český trh dotuje prodeji do zahraničí. Pokud ministerstvo zdravotnictví nezareaguje pro příští rok daleko podstatnějším nárůstem úhrad, bude to znamenat, že si budeme muset na tyto zdravotnické prostředky buď podstatně výrazněji přispívat z vlastní kapsy, nebo že v horším případě se stane dodávání na český trh pro výrobce zdravotnických prostředků naprosto neudržitelné a ty z našeho trhu zmizí. To by pro nás např. v případě bílých a červenobílých holí bylo katastrofální; proto se v rámci NRZP, ve spolupráci např. s Pacientskou radou budeme snažit vyvíjet tlak na Ministerstvo zdravotnictví, aby na současnou situaci adekvátně reagovalo.

Valašská olympiáda

O této akci již po několik let slýchám a čtu v našich periodicích. Vloni jsem již byl rozhodnut se jí zúčastnit, ale nakonec se to opravdu podařilo až letos. A rovnou mohu napsat, že jsem byl nadšen. Kdo by nevěděl, oč jde, pak vězte, že ve Lhotce nad Bečvou, kousek od Valašského meziříčí na místním fotbalovém hřišti oblastní odbočka Vsetín ve spolupráci a s podporou mnoha místních i přespolních pořádá společensko-kulturně-sportovní akci, při níž se sejdou desítky nevidomých, slabozrakých a vidících účastníků, aby si zkusili netradiční disciplíny, vyslechli živou hudbu několika zrakově postižených interpretů, pojedli a popili valašské dobroty a popovídali si. Ty, kdo jsou zvědaví, co se za mým pokusem v jedné větě popsat náplň Valašské olympiády opravdu skrývá, odkážu na články v Zoře či Naší šanci na toto téma, popř. na video, které mohou spustit ze stránky regionální TVS.

Hlavní organizátorkou této akce je Lída Pavelková, její manžel a mnozí další pracovníci vsetínské odbočky, jimž patří velký dík. 10 disciplín, jež bylo všechny třeba absolvovat poslepu, velmi plasticky prezentovaly mnoho ze života lidí s těžkým zrakovým postižením. Osobně jsem velmi ocenil jako skvělý způsob nenásilné prezentace úskalí života lidí se závažným zrakovým postižením, když si všechny disciplíny se zájmem vyzkoušeli i účastníci příměstského tábora, děti předškolního či mladšího školního věku.

Elektrokoloběžky a elektrokola, setkání s jejich provozovateli

Jak jsme na začátku jara bohužel správně předpokládali, počet zejména koloběžek, na které narážíme na možných i nemožných místech, již dávno nejen v pražských ulicích, v průběhu roku výrazně stoupá. Bod požadující vyjádření příslušných ministerstev, který měl být projednán na zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením již v červnu, byl kvůli neusnášeníschopnosti přesunut až na říjen. V srpnu jsme se setkali s největšími provozovateli sdílených koloběžek Lime a Bolt a otevřeně jsme s nimi aktuální neutěšenou situaci probrali. Sdělili jsme jim, že současný stav je pro nás rozhodně špatný a požádali, zda by nebyli ochotni do doby, než budou dána nějaká jednoznačnější pravidla ze strany státu či obcí, se s námi podílet na kampani směrem ke svým uživatelům, ale i široké veřejnosti, jak mají být koloběžky správně odkládány. Obě společnosti přisvědčily, že je i v jejich zájmu, aby byla přijata opatření, která by přiměla uživatele koloběžky odkládat na vhodných místech, popř. povzbudila i širší veřejnost špatně zaparkované koloběžky uklízet. Zároveň dokonce přislíbily ochotu postupovat v této věci jednotně; uvidíme, zda se posuneme od slibů k realizaci.

Konference o vzdělávání nevidomých a slabozrakých žáků

Ve dnech 24. až 26. srpna proběhla v prostorách Základní školy pro žáky s poruchami zraku na Náměstí Míru konference, pro niž se velmi rychle vžil název odpovídající adrese jí věnovaných webových stránek, tedy SlaneCzech. Konference se zabývala vzděláváním slabozrakých a nevidomých žáků na základních a středních školách. Obsahovala velké množství témat, bez nadsázky lze říci, že na konferenci vystoupila či byla přítomna značná část předních českých tyflopedů a dalších lidí, kteří se vzděláváním i výchovou českých zrakově postižených žáků a studentů zabývají. Vystoupili zástupci MŠMT, SPC, ředitelé či učitelé speciálních i běžných škol, převodci učebnic, propagátoři Braillova písma, organizátoři volnočasových aktivit či táborů, příspěvky se týkaly možností získávání přístupné literatury, pomůcek, speciálních softwarů, hmatových knih, sportovního vyžití, přístupné výuky cizích jazyků a mnoha dalšího. Osobně jsem se zúčastnil převážné části programu a musím přiznat, že přes mé počáteční lehké pochybnosti, zda lze takto nabitý program rozumně realizovat, jsem z konference odešel přesvědčen, že je-li po organizační stránce vše dobře připraveno, je-li pořádající tým vstřícný, profesionálně vystupující, pak to skutečně lze. Tato konference toho byla naprosto zářným dokladem, proto nezbývá než vzdát hold celému organizačnímu týmu, pod vedením Terezie Kochové a Martiny Malotové, tedy zakladatelky a hlavní představitelky Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých a ředitelky ZŠ pro děti s vadami zraku. Program konference a pravděpodobně v budoucnu i přislíbený sborník příspěvků, na který se osobně velmi těším, naleznete na již zmíněném Slanečku.

SONS Havířov - Orlová

Na páteční uzavření popisované konference časově navázal sobotní výlet do Orlové. Tamní oblastní odbočka, která sídlí v Orlové, ale zajišťuje činnost i v Havířově, mně pozvala na hudební festival s názvem RockTherapy. Fakt, že nepatřím k fanouškům rockové hudby, nemám v úmyslu před Vámi skrývat, ostatně jsem jej neskrýval ani před organizátory a festivalovým publikem, jimž jsem však při kraťoučkém vystoupení na stage A, jak je na stránkách festivalu označeno pódium, měl možnost upřímně poděkovat, že tímto festivalem finančně podpořili naši oblastní odbočku. Odbočce bylo věnováno 100 Kč z každé zakoupené vstupenky, navíc během odpoledne a večera byla dražena pro tuto příležitost speciálně vyrobená dřevěná židle, jejíž opěradlo mělo tvar elektrické kytary. Finanční výtěžek se během večera vyšplhal na úctyhodných 60 tisíc Kč, o kterých už dnes tamní pracovnice paní Kožinová i paní Hrudnaková z velké části vědí, na jaké pomůcky a vybavení pro členy odbočky je potřebují nejvíce. Oběma pracovnicím takto děkuji nejen za milé přijetí, ale hlavně za výborný příklad úspěšného zajišťování nezbytné finanční podpory pro práci odbočky SONS.

Rada KDVP

V poslední den prázdnin, tedy 31. srpna se sešla rada Klubu držitelů vodicích psů. Na její setkání bylo pozváno – a také se zúčastnilo - celé vedení SONS, tedy paní ředitelka Veronika Pokorná, viceprezident Jan Šnyrych i já. Přizváni však byli i další aktéři, vedoucí Střediska výcviku vodicích psů Lenka Kreidlová a s propagací a se získáváním finančních zdrojů pomáhající Dagmar Filgasová.

Musím říct, že mám velkou radost, že se KDVP poté, co se do jeho práce opět naplno zapojili manželé Krajíčkovi a obsazení klubové rady posílili Kamila Koncová, Petra Šulcová a Roman Holík, viditelně daří. O tom svědčí navýšení a omlazení členské základny, na jaře úspěšně proběhnuvší nultý ročník Týdne vodicích psů, v součinnosti se Zorou úspěšně provedená reedice osvětové knížky pro děti „Nabu, Nelsí a škola pro superpsy“, na WhatsAppu živě diskutující skupina, získávání vlastních financí prostřednictvím umístěných sbírkových kasiček atd.

Klubová rada prodiskutovala s vedoucí SVVP Lenkou Kreidlovou i užší spolupráci, jejímž nejbližším hmatatelným dokladem by mohla být nabídka prostor pro pořádání semináře v Dornově metodě, jakož i spolupráce při plánování setkání držitelů vodicích psů, které proběhne ve Středisku v listopadu.

E-shop Tyflopomůcek a web SONS

Jak tak nahlížím do kalendáře našeho viceprezidenta, kromě nekončícího úsilí o dolaďování e-shopu Tyflopomůcek, se také velmi intenzivně věnoval přípravám nového webu SONS. Nejen že již máme vybraný subjekt, který nám s přípravou pomáhá, víme také, že web poběží pod systémem WordPress a nyní se začíná pracovat na tzv. drátěných modelech; pokud jste na tom jako já a nevíte úplně přesně, oč jde, pak Vás s důvěrou odkazuji na další pokračování informací o naší činnosti, v nichž nejen tento pojem Jan Šnyrych určitě vysvětlí.

O srpnovém dění informuje Luboš Zajíc – prezident SONS


Obrázky

Luboš Zajíc na rockovém festivalu v Orlové Luboš Zajíc na rockovém festivalu v Orlové
Luboš Zajíc soutěží na Valašské olympiádě s číslem 22 Luboš Zajíc soutěží na Valašské olympiádě s číslem 22