07/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 03.08.2022 12:34 Zajíc Luboš


Obrázek

Vítejte u čtení informací ze sedmého měsíce roku 2022, v nichž Vás čeká, jak jinak než sedm okruhů či zpráv, jimiž se zabývali prezident a viceprezident SONS.

Sbírkové psí kasičky na České poště

V některých provozovnách České pošty (po celé republice zhruba ve dvaceti) se může veřejnost setkat se sbírkovými kasičkami SONS v podobě vodicích psů.

Protože jsme v poslední době zažili od několika poměrně velkých subjektů (zejm. obchodních řetězců) eufemisticky řečeno menší vstřícnost vůči možnosti umístění našich sbírkových kasiček, měli jsme určité obavy, když jsme byli pozváni na schůzku na toto téma s  oddělením obchodu a marketingu České pošty. Pan ředitel Martin Vránek i koordinátorka tohoto oddělení paní Jirmanová nás naštěstí ujistili, že se v blízké době nechystají naše psí kasičky z poštovních provozoven odstranit, ze strany pošty jde zatím spíše o zmapování a ujasnění současné situace. Naopak jsme jednali o možnostech užší spolupráce, rozšíření počtu provozoven, v nichž by makety vodicích psů mohli sbírat prostředky na naši činnost a koordinovanější postup při oslovování veřejnosti. Věřme, že zvítězí toto pozitivní vnímání prospěšnosti naší sbírky před jiným směrem zaměřenými marketingovými aktivitami.

Této schůzky jsme využili také k otevření problému s ustanovením, jež vyžaduje, aby obsah balíků zasílaných v režimu bezplatné zásilky pro nevidomé, byl překontrolovatelný bez porušení obalu. Na problém s dodržením tohoto ustanovení narážejí jistě nejen naše prodejny Tyflopomůcek, když zasílají zboží zákazníkům, ať již jde o mobilní telefony s hlasovým výstupem nebo třeba „mluvicí“ váhy. Vyhláška zasílání takových věcí, speciálně uzpůsobených pro nevidomé, umožňuje, ovšem jak zabalit takové věci tak, aby byly pracovníky pošty překontrolovatelné, zároveň neutrpěly při přepravě újmu, je skutečně tvrdý oříšek. I v této věci jsme se dohodli na snaze společného hledání v praxi schůdného řešení. Není vyloučeno, že zde budeme muset do řešení kromě samotné České pošty zapojit i Český telekomunikační úřad.

Nabídka periodik redakce Zora

Ačkoliv máme za sebou jen něco přes polovinu kalendářního roku, nabídku časopisu Zora a jejích příloh na příští rok, tedy zejména co, v jakých formátech a formách a za jaké předplatné, bude vycházet v roce 2023, je třeba řešit již nyní. V průběhu července jsme na toto téma absolvovali několik schůzek (a vyměnili celkem značné množství e-mailů) s viceprezidentem i šéfredaktorem Zory panem Senjukem, technické distribuční aspekty přinášel Zdeněk Bajtl, konzultovat jsme museli i s KTN, nicméně doufám, že nakonec během podzimu obdržíte atraktivní nabídku. O konkrétních, nijak zásadních změnách bude informovat sama redakce.

Prezentace SONS u příležitosti oslavy výročí Národního parku Šumava

Již někdy v raných jarních měsících jsme byli kontaktováni pracovníky Národního parku Šumava, zda bychom se byli ochotni 16. července zúčastnit pravidelné výroční akce, která se koná přímo na Šumavě. Kde přesně, kdo se za SONS akce zúčastnil a co jsme veřejnosti nabízeli, se dočtete v článku SONS na dni Národního parku Šumava".

Nový eshop Tyflopomůcek SONS

Téma nového eshopu nás již v SONS pracovně provází mnoho měsíců a je jisté, že ještě nějakou dobu bude. Kromě samotných pracovnic prodejny se jím intenzivně zabývá naše IT oddělení, naučit se s ním pracovat samozřejmě musí také naše účetní firma, nicméně to nejdůležitější je, aby se líbil všem, zejména však zrakově postiženým zákazníkům. Po několika odkladech byl eshop v červenci otevřen a najdete jej na adrese:

eshop.tyflopomucky.cz

Eshop je zatím v jakémsi „záběhovém“ zkušebním režimu, proto uvítáme jakoukoliv konstruktivní kritiku. ´Kromě dalších vylepšení rozhodně odpadá nutnost rozhodovat se, ve kterém eshopu (zda pražském či olomouckém) má zákazník určité zboží hledat, sortiment a vše související bylo sjednoceno, nákup by měl být snazší.

Akreditace školení odborných sociálních poradců

V červenci 2022 skončila platnost akreditace SONS pro poskytování sociálně právního školení odborných poradců, proto jsme již na jaře začali pracovat na získání nové akreditace. Je potěšující, že se to zdařilo; 14. 7. 2022 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí vydáno rozhodnutí, podle kterého má SONS právo vydávat osvědčení o absolvování dvacetihodinového kurzu sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, pokud absolvují kurz na téma: „Sociálněprávní a pracovněprávní poradenství zaměřené na osoby se zrakovým postižením“. Platnost akreditace je čtyřletá, chystáme se zorganizovat kurzy jak pro naše poradce, tak i pro poradce námi založených OPS; jako první je v plánu právě nabídka školení pro naše „externí kolegy“, a to v prvním čtvrtletí roku 2023.

Posílení fundraisingu

Jedním z našich cílů při kandidatuře do vedoucích funkcí byla i větší diverzifikace finančních prostředků na činnost SONS. Již letošní drastické snížení dotace na sociální služby je jen dalším potvrzením toho, že neziskovka naší velikosti a významu musí na posílení fundraisingu výrazně zapracovat. I proto jsme v červenci zahájili spolupráci s dalšími dvěma kolegy, ačkoliv zatím jen externě, kteří by se měli aktivně právě do fundraisingu – tedy získávání zejména finančních prostředků na činnost neziskové organizace - zapojit. A protože název „oddělení alternativních zdrojů“, nebyl nezasvěcené veřejnosti příliš jasný, což je zejména u takovéhoto oddělení opravdu na škodu, přistoupili jsme ke změně názvu na „oddělení PR a fundraisingu“ – ano, uznávám, hezky česky to právě nezní, ale bez anglismů si v této oblasti dnes prostě neporadíme.

Smutné sdělení

Informace o dění v SONS dnes zakončím opravdu neradostně. Informaci o tom, že jen několik týdnů po udělení Ceny SONS za to, co vykonala pro zrakově postižené lidi, nás navždy opustila paní Marie Schifferová, již zveřejnil v minulé zprávě Honza Šnyrych. Já jen doplním, že v úterý 26. července jsem se zúčastnil posledního rozloučení s ní ve strašnickém krematoriu. Hojná účast lidí z naší komunity, jejích žáků, klientů i kolegů a důstojnost obřadu jen dosvědčily to, že paní Schifferová za svého života vykonala mnoho dobrého, zač jí zůstaneme vděčni.

Doufejme, že v srpnových informacích, které přinese Honza Šnyrych, již nebude žádný důvod pro zprávy obdobného charakteru, příjemný průběh druhé poloviny letních prázdnin Vám přeje

Luboš Zajíc