06/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 17.07.2022 08:21 Šnyrych Jan


Přinášíme vám výběr z červnové činnosti vedení SONS, jehož příprava tentokrát připadla na Jana Šnyrycha. V tomto přehledu se vždy snažíme ze všech pracovních aktivit vypíchnout jen to, co by pro veřejnost mohlo být zajímavé. Když jsem se teď ale vrátil k tomu, co jsme s Lubošem Zajícem dělali v červnu, zjistil jsem, že budu psát především o Lubošovi. Oba jsme sice v červnových týdnech měli naše pracovní kalendáře nabité, ale moje schůzky ohledně evidence majetku nebo implementace eshopu Tyflopomůcek nejsou zdaleka tak záživné jako velké množství Lubošových veřejných aktivit, kterých se v červnu zvládl zúčastnit. Díky nim je SONS vidět a slyšet mezi politiky a zástupci veřejné správy, ale i mezi našimi partnerskými organizacemi a širší veřejností.

Začnu ale přece jen jednou akcí, která míří dovnitř komunity zrakově postižených a podílel jsem se na ní já. Společně s vedoucím našeho Navigačního centra Zdeňkem Bajtlem jsme přemýšleli, jak služby centra přiblížit co nejvíce těm, kteří je ještě nevyužívají nebo se s nimi zatím nesetkali. A vymysleli jsme akci Léto s Navigací. Během letošního léta se kdokoli může do akce přihlásit a využít deset služeb Navigačního centra zdarma, ať už jde o popisy tras či vzdálenou asistenci prostřednictvím video hovoru či běžného telefonního hovoru. Pokud se chcete inspirovat, k čemu všemu se v praxi služby centra dají využít, přečtěte si pozvánku k Létu s Navigací, do které nám svými zkušenostmi s využíváním těchto služeb napsalo několik dlouholetých klientů Navigačního centra, z nichž mnohé budete určitě znát. A protože jsme chtěli zájemce se službami Navigace seznámit i naživo, uspořádali jsme 14. června besedu, kde jsme si o všech službách popovídali i s operátory centra a s účastníky jsme si připili na oslavu patnáctých narozenin Navigace v SONS. Léto s Navigací stále běží, pokud by vás tedy nabídka zaujala, neváhejte se přihlásit.

Nyní se ale ještě vrátíme zpět k začátku měsíce. 3. června proběhlo 3. zasedání Republikové rady SONS. Do jeho agendy se tentokrát dostala témata, jako situace v Karlovarském kraji, kde zatím postrádáme krajského koordinátora, zpráva o hospodaření SONS v loňském roce, nadcházející kulturní akce pořádané SONS, informace z krajů o průběhu soutěže ve čtení a psaní Braillova písma a o přípravě celostátního kola soutěže a samozřejmě i mnoho dalšího. Jednání se nyní po poměrně dlouhé době mohlo konat čistě prezenčně. Věřme, že to tak i do budoucna zůstane.

17. června se Luboš Zajíc zúčastnil také středočeské Krajské koordinační rady SONS, kde byl jedním z hostů též kolega Radek Šváb z oddělení Zdrojů, aby informoval o přípravách letošní sbírky Bílá pastelka. Ta sice bude probíhat až v říjnu, chystat se na ni ale musíme naplno už teď.

V červnu nás zastihla zpráva o bezprecedentním krácení dotací MPSV poskytovatelům sociálních služeb. Ministerstvo oznámilo plošné škrty všem celostátním poskytovatelům, které by i na hospodaření SONS měly značný dopad. Jsme si vědomi toho, že ekonomická situace je složitá, nicméně napjatý státní rozpočet nelze řešit takto drastickým snižováním financí na sociální služby pro zdravotně postižené. V této věci jsme oslovili ministra práce a sociálních věcí a pro další prosazování dofinancování sociálních služeb využíváme také naší nové pozice v NRZP, se kterou v tomto postupujeme koordinovaně.

Letošní dotace na sociální služby se tak staly jedním z hlavních témat, kterými se zabývalo červnové zasedání předsednictva NRZP, jehož se jako nový člen účastnil i Luboš Zajíc, a dofinancování soc. služeb bylo také jedním z důležitých požadavků na jednání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, kde SONS zastupuje Václav Polášek. Téma se objevilo i v médiích díky tiskové konferenci NRZP, na níž 21. 6. vystoupil kromě Václava Krásy i Luboš Zajíc. Zdá se, že tlak na zvrácení situace nese jisté výsledky, ale to bude patřit spíše do zprávy z července...

Ke spolupráci SONS s NRZP patří také naše účast v redakční radě časopisu Mosty. Máme radost, že jsme do tohoto orgánu mohli v červnu jmenovat redaktorku Zory Danielu Thampy. V Mostech by se díky našemu zastoupení měla do budoucna objevovat častěji tématika zrakově postižených.

Luboš Zajíc se taktéž jako zástupce NRZP zúčastnil 10. července setkání v Senátu, kde jsme se mohli vyslovit k některým návrhům na změny v Zákoně o sociálních službách. V červnu proběhlo též online jednání se zástupci ombudsmana a Úřadu práce. Zde jsme poukazovali na nevhodné nastavení příspěvku na vybavení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Tuto podporu lze nyní čerpat pouze v měsíčních částkách v řádech tisíců korun, takže je pro účely nákupu pomůcek pro nevidomé a slabozraké, které stojí spíše desetitisíce téměř nevyužitelná. Úprava těchto podmínek by pomohla nejen SONS jako velkému zaměstnavateli zrakově postižených, ale i mnoha dalším organizacím, kde zdravotně postižení pracují.

Pojďme ale k méně suchopárným akcím. Luboš Zajíc byl 22. června hostem velké zahradní slavnosti Ústavu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Chrlicích, který slavil stoleté jubileum. Akce byla příležitostí navázat bližší vztah s touto organizací, která má zájem na spolupráci s námi. Hned druhý den čekala Luboše zahradní slavnost na druhém konci republiky a sice v Plzni. Zde slavilo místní TyfloCentrum. Jeho výročí bylo sice méně kulaté a oslava komornější, ale také velmi příjemná.

Červen byl měsíc opravdu bohatý na kulturní události. O druhé červnové sobotě se konal koncert Klubu učitelů hudby. Luboš Zajíc se jej letos už neúčastnil jako organizátor či interpret, ale jen jako host. Organizace se ujal předseda klubu Milan Arner a mezi vystupujícími byli jak členové klubu, tak i další hosté. Luboš si hudby plnými doušky užíval také na koncertě nadace Leontýnka, kde se též objevila řada muzikantů se zrakovým postižením a také na tradiční akci S jarem za ruku, kterou každoročně pořádá Tyfloservis. Na ní byla Zvonečkem vděčnosti oceněna dcera zakladatele Tyfloservisu Josefa Cerhy Markéta Cerhová za podporu, kterou svému otci v jeho působení věnovala.

Koncertní sérii jsme završili 18. června v kostele U Salvátora koncertem s udělováním cen SONS. Těmi naše organizace už podruhé poděkovala osobnostem, které se zasloužily o zlepšování života osob se zrakovým postižením. Na koncertě v žánrově pestrém programu vystoupila řada nevidomých a slabozrakých muzikantů, kteří se střídali s moderátory Šarlotou Hambergerovou a Zdeňkem Rybákem, a hlavně s těmi, kteří obdrželi ceny SONS.

Oceněn byl dlouholetý ředitel speciální školy Jaroslava Ježka na Hradčanech Jan Hájek. Díky jeho působení je tato škola i v nelehkých časech pro speciální školství stále respektovanou institucí, jež dala vzdělání mnohým z nás. Další oceněnou byla zakladatelka a první ředitelka rehabilitačního střediska na Dědině Marie Schifferová. Paní Schifferová i přes svůj pokročilý věk působila velmi vitálním dojmem. O to více nás zaskočila zpráva o jejím úmrtí, která přišla jen o pár týdnů později. Vážíme si toho, že jsme měli příležitost veřejně jí ještě poděkovat za vše dobré, co pro nevidomé a slabozraké dělala. Další cenu udělila v internetovém hlasování veřejnost. Cenu veřejnosti obdržela Linda Albrechtová nejen za svou práci v Tyfloservisu či univerzitním centru, ale především za propagaci a osvětu o problematice života se zrakovým postižením, které se intenzivně věnuje v online prostoru. I na koncertě SONS jsme přivítali dceru Josefa Cerhy, která z rukou Luboše Zajíce převzala pro svého otce Cenu prezidenta SONS udělenou in memoriam.

Červnová zpráva o naší činnosti tak končí myšlenkami na ty, kteří jsou zde už jen v naší paměti a vzpomínkách. Jsou to ale lidé, které je důležité si připomínat a v mnohém jsou inspirací i pro mě a Luboše Zajíce.