04/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 15.05.2022 09:17 Šnyrych Jan


Obrázek

Vítejte u zprávy o činnosti prezidenta a viceprezidenta SONS za duben, kterou pro vás připravil Jan Šnyrych. Jak už Luboš zajíc zmiňoval v minulé zprávě, začátek dubna naše aktivity přece jen ještě ovlivnil COVID. Luboš si jej užil už podruhé, naštěstí však jen v mírné podobě. I tak ale nemohl využít pozvání ředitelky TyfloCentra Brno Hanky Bubeníčkové k osobní účasti na setkání vedení SONS a spřízněných obecně prospěšných společností, které se konalo 7. dubna v novém sídle brněnského TyfloCentra.

Fyzicky jsem se tedy za SONS zúčastnil já a výkonná ředitelka Veronika Pokorná a téměř všechny ředitelky a ředitelé TyfloCenter. Ze zdravotních důvodů se kolegové ze dvou „ópéesek“ museli připojit online a též Lubošovi Zajícovi nezbylo než řídit setkání na dálku. Hlavním těžištěm diskuse byla výměna zkušeností ohledně registrovaných sociálních služeb, podmínek jejich poskytování, financování či vykazování. Řešili jsme ale také např. odborné vzdělávání počítačových lektorů, situaci v oblasti odstraňování bariér v jednotlivých regionech a mnoho dalšího.

COVID Lubošovi bohužel zabránil i v účasti na klubovém shromáždění Klubu držitelů vodicích psů, které proběhlo 9. 4. Nicméně já jsem měl možnost navštívit oblastní shromáždění odbočky SONS na Vsetíně a Luboš na konci měsíce zase v Ostravě. Oba jsme byli rádi za příležitost setkat se v příjemné atmosféře se členy odboček a seznámit se s jejich aktivitami.

Pokračovali jsme také ve snaze upozorňovat na nebezpečí, které pro zrakově postižené chodce představují špatně odložené sdílené koloběžky a pohyb elektrokoloběžek na chodnících. Téma jsem ještě koncem března s kolegou Františkem Brašnou otevřel na setkání zástupců městské části Praha 1 s neziskovými organizacemi a Luboš Zajíc se na důslednějším postihování nešvarů souvisejících se sdílenými koloběžkami shodl na osobní schůzce se starostou Prahy 1 Petrem Hejmou.

Téma architektonických a dopravních bariér se objevilo také v obsáhlém rozhovoru Luboše Zajíce pro Radio Proglas, který je stále možné vyslechnout z webového archivu. V téměř hodinovém pořadu měl Luboš příležitost popsat veřejnosti i mnoho dalších aspektů života se zrakovým postižením a také představit služby, které poskytuje SONS, Tyfloservis a TyfloCentra.

V minulých týdnech byla též příležitost k šíření osvěty ohledně elektronické přístupnosti. S Radkem Pavlíčkem jsem lektoroval další běh našeho pravidelného kurzu Digitální design bez bariér v rámci Akademie CZ NIC. Přímo u nás v Krakovské ulici jsme přivítali početnou skupinu „ajťáků“ z České spořitelny a s kolegou Michalem Jelínkem jsme pro ně uspořádali workshop o praktickém využívání asistivních technologií zrakově postiženými. Bylo zřejmé, že vidět naživo, jak nevidomí a slabozrací pracují s počítačem nebo mobilem je pro mnoho vidících zajímavá zkušenost, a snad to je i motivace k tomu, aby vývojáři při své práci na přístupnost více mysleli. Pokud jde o asistivní technologie, využil jsem v prvním dubnovém týdnu také Den otevřených dveří Spektry v. d. n. S kolegy jsme se tak mohli seznámit s novými prostorami tohoto dodavatele kompenzačních pomůcek a také s novinkami v jejich nabídce.

Snahu o zlepšení přístupnosti mají také pracovníci Husitského muzea v Táboře, kam jsem zavítal s Terezií Kochovou z Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých. Podařilo se nám navázat spolupráci, díky které by v budoucnu mělo muzeum nabídnout atraktivní expozici i zrakově postiženým návštěvníkům.

Počátkem dubna vstoupila SONS do Národní rady osob se zdravotním postižením a jsme rádi, že se naši aktivní členové a funkcionáři okamžitě začali zapojovat do NRZP na krajské úrovni. Luboš Zajíc byl jako host přítomen i dubnovému jednání Republikového výboru NRZP. V květnu nás čeká účast na volebním Republikovém shromáždění NRZP a naší snahou bude, aby SONS byla v NRZP co nejvýznamněji zastoupena i na celorepublikové úrovni.

Naše organizace by se samozřejmě měla zapojovat do dění i jinde, kde jde o zrakově postižené, a začíná to už speciálními školami pro nevidomé a slabozraké. Luboš Zajíc byl 22. dubna hostem besedy s žáky Školy Jaroslava Ježka pro děti se zrakovým postižením, kde na něj padaly dotazy nejrůznějšího druhu, často ale překvapivě i ze sociálně právní oblasti. Náš dík také patří našim kolegům, kteří v těchto týdnech zajišťují praxi pro zrakově postižené studenty oboru Sociální činnost, který se vyučuje na střední škole pro zrakově postižené v pražských Jinonicích. I takováto podpora nevidomých a slabozrakých studentů patří k úlohám našeho spolku.

21. dubna jsme v SONS dali dohromady malý běžecký tým, který vyrazil na pražský Noční běh pro Světlušku pořádaný Nadačním fondem Českého rozhlasu. Naše skupina na akci zazářila nejen světýlky, kterými jsme si na trase svítili, ale též žlutými kšiltovkami SONS, podle nichž se i slabozrací členové týmu snadno našli. Osobně jsem byl na běhu pro Světlušku poprvé a překvapilo mě, kolik lidí se rozhodne vyrazit za pohybem a současně finančně podpořit služby pro zrakově postižené. Kolegům ze Světlušky tedy patří poděkování za vydařenou akci a velký respekt.

Na závěr zmíním ještě akci nazvanou Týden vodicích psů. Nelze totiž psát o činnosti v dubnu a tuto akci nezmínit, i když to je chlubení cizím peřím, protože na ní nemá zásluhy vedení SONS, nýbrž náš Klub držitelů vodicích psů v čele s manželi Krajíčkovými. Jak se můžete dočíst v článku o akci, zapojilo se do Týdne vodicích psů množství organizací, držitelů, cvičitelů, předvychovatelů a dalších lidí, kteří se okolo vodicích psů pohybují. A my jsme rádi, že jednou z největších akcí, která se v rámci Týdne uskutečnila byl první ročník Jinonické vrtule, což je nová soutěž ve výkonu vodicích psů našeho SVVP.

Tímto tedy uzavírám přehled o našich aktivitách v minulém měsíci, který je možná až příliš pestrou směsí všeho možného, to je ale dáno tím, že takový byl i náš letošní duben. O květnu vám příště poreferuje prezident SONS, Luboš Zajíc.


Obrázky

Tým SONS před startem Nočního běhu pro Světlušku Tým SONS před startem Nočního běhu pro Světlušku
Luboš Zajíc si prohlíží hmatový plánek běhu pro Světlušku Luboš Zajíc si prohlíží hmatový plánek běhu pro Světlušku
Jan Šnyrych hovoří na shromáždění OO Vsetín Jan Šnyrych hovoří na shromáždění OO Vsetín
Luboš Zajíc jedná se starostou Prahy 1 Petrem Hejmou Luboš Zajíc jedná se starostou Prahy 1 Petrem Hejmou
Na dni otevřených dveří ve Spektře Na dni otevřených dveří ve Spektře